Regelingen voor Jonggehandicapten

Jongeren met een langdurige ziekte of beperking hebben vaak recht op de Wajong-uitkering en de Jongerengehandicaptenkorting. Hieronder staan beide opties beschreven.