Toeslag op uitkering of loon

Ligt uw (gezins)inkomen onder het sociaal minimum? Dan krijgt u misschien een toeslag van UWV. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om te kunnen leven. Deze toeslag is iets anders dan de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering.

De toeslag op uitkering of loon vult uw inkomen meestal aan tot het sociaal minimum. Blijft u met de toeslag onder het sociaal minimum? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen bij uw gemeente.

Lees meer over de hoogte van het sociaal minimum (Rijksoverheid.nl).

Wanneer heb ik recht op de toeslag van UWV?

Bent u 18 jaar of ouder? En is uw totale inkomen lager dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen. Bijvoorbeeld als:

  • u een uitkering van UWV heeft
  • u ziek bent en uw werkgever u een lager loon betaalt
  • u een Ziektewet uitkering ontvangt van uw (ex-)werkgever

Ook uw leefsituatie is van belang:

  • Bent u alleenstaand? Dan kijkt UWV hoe hoog uw inkomen is.
  • Bent u getrouwd of heeft u een relatie die u dezelfde rechten geeft, zoals een geregistreerd partnerschap? Dan tellen ook de inkomsten van uw partner mee. Bijvoorbeeld betaald werk, een uitkering, pensioen of studiefinanciering.

Hoe vraag ik de toeslag van UWV aan?