Jeugd-ggz

Jeugd-ggz is de behandeling van psychische problemen of psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren.

Voorbeelden van jeugd-ggz

Voorbeelden van ggz voor jeugd zijn:

  • Hulp van een psychiater voor kinderen met (ernstige) ADHD.
  • Intensieve ondersteuning in een GGZ-kliniek voor jongeren met een eetstoornis.
  • Ondersteuning bij dyslexie buiten school.
  • Psycho-educatie bij autisme.

Het kan gaan om individuele therapie, groepstherapie, ouderkind-behandeling, gezinstherapie, medicatie en andere vormen van behandeling.

Waar kunt u terecht?

Psychische behandeling van kinderen en jongeren gebeurt door een psycholoog of (jeugd)psychiater. Lichte psychische klachten kunnen in de huisartsenpraktijk behandeld worden.

De meeste vormen van jeugd-ggz vallen onder de Jeugdwet. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Jeugd-ggz via de Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle jeugd-ggz. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen.

Ook ggz-zorg door jeugdartsen in een ziekenhuis of behandelcentrum valt onder de Jeugdwet. Bijvoorbeeld behandeling van ADHD, eetstoornissen, autisme en depressie. Medicatie die de jeugdarts voorschrijft wordt vergoed door de zorgverzekering.

Jeugd-ggz via de zorgverzekering

Een klein deel van de jeugd-ggz valt onder de zorgverzekering, namelijk:

  • Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner ggz.
  • Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling zitten (ofwel: medicijnen die u zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen).

Zorgverzekeraars kunnen jeugd-ggz ook via een aanvullende verzekering aanbieden.

Jeugd-ggz via de Wet langdurige zorg

Kinderen (jonger dan 18 jaar) met psychische problemen die hun hele leven permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen, kunnen misschien vanaf 2023 toegang krijgen tot de Wlz. In het najaar van 2021 komt hier meer duidelijkheid over. Meer informatie vindt u bij Jeugd-ggz in de Wlz.

Wie bepaalt of uw kind psychische hulp krijgt?

Deze organisaties en behandelaren kunnen een verwijzing geven voor jeugd-ggz:

  • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente, bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of jeugdteam
  • De huisarts
  • De medisch specialist
  • De jeugdarts

Met een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of jeugdarts is jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. 

Lukt het niet om passende zorg te organiseren?

Krijgt uw kind niet de juiste hulp? U kunt dan verschillende stappen zetten om de hulp te organiseren. Kijk hiervoor bij Wat als u er niet uitkomt - Jeugdzorg.