Toegang tot jeugdhulp

Zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking of gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp en ondersteuning.

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar.

 • U regelt samen met uw gemeente de juiste jeugdhulp. Uw gemeente geeft advies.
 • Uw gemeente bekijkt wat u zelf kunt doen. En hoe de gemeente u kan ondersteunen.
 • Hoeveel uren u werkt, bepaalt voor een deel het aanbod van uw gemeente. U mag daarbij zelf bepalen hoeveel u werkt.
 • Uw gemeente hoeft niet alle zorg zelf te geven. Soms schakelt uw gemeente deskundige organisaties in.

Lees meer over:

Hoe vraag ik de jeugdhulp aan?

Vraag uw gemeente bij welke organisatie u terecht kunt. Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders.

 • Uw kind krijgt mogelijk jeugdhulp van een jeugdteam in de wijk of een sociaal wijkteam.
 • Of van hulpverleners bij een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Doorverwijzing arts

Heeft u een doorverwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor jeugdhulp? Dan krijgen u en uw kind direct toegang tot jeugdhulp. Een indicatie is dan niet meer nodig.

Co-ouderschap

Bent u co-ouders? En woont u in 2 verschillende gemeentes? Dan heeft u samen een ‘hoofdverblijf’ voor uw kind aangewezen. Of een rechter heeft tijdens de scheidingsuitspraak een hoofdverblijf vastgesteld. U krijgt jeugdhulp in de gemeente van dit hoofdverblijf.

Bent u het als co-ouders niet eens over het hoofdverblijf voor uw kind? Dan overleggen de 2 gemeentes met elkaar. Zij kiezen dan de gemeente waar de jeugdhulp voor uw kind het beste geregeld kan worden. Het sociale netwerk - school, sport en vriendenkring - is dan belangrijk.

Welke hulp kan ik inschakelen?

Hoe de gemeente uw kind helpt, is afhankelijk van uw situatie:

 • Ambulante jeugdhulp: als er problemen zijn in uw gezin. Bijvoorbeeld uw kind spijbelt of is depressief. Of uw kind maakt veel ruzie.
 • Uithuisplaatsing en pleegzorg: als uw kind door ernstige problemen niet thuis kan blijven wonen. Jeugdzorgplus (Rijksoverheid.nl): heeft uw kind bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan biedt een gedwongen opname in een instelling voor jeugdzorgplus - gesloten jeugdzorg - misschien een oplossing.
 • Wonen in een jeugdinstelling: uw kind woont vrijwillig of gedwongen in een instelling.
  Jeugd-GGZ (Rijksoverheid.nl): heeft uw kind psychiatrische en/of psychische problemen? En remmen deze problemen de ontwikkeling van uw kind? Dan geeft jeugd-GGZ hulp.
 • Jeugdzorg: heeft uw kind een beperking (verstandelijke of lichamelijk)? Of een chronische ziekte of psychische stoornis? Uw gemeente biedt u en uw kind ondersteuning.
 • Is crisisopvang nodig voor uw kind en is hij of zij  jonger dan 18 jaar? Schakel dan uw huisarts in. Of de politie. U kunt ook terecht bij uw gemeente. Uw gemeente moet voor uw kind toegang tot jeugdhulp regelen.