Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij psychische hulpvragen, verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, en wordt soms verlengd tot 23 jaar. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp.

Voorbeelden van jeugdhulp

Er zijn verschillende soorten jeugdhulp, van lichte begeleiding tot hele intensieve zorg. Enkele voorbeelden zijn:

 • Individuele begeleiding, bijvoorbeeld hulp om zelfredzamer te worden of hulp om vrienden te maken
 • Hulp bij de opvoeding
 • Dagbesteding of dagbehandeling
 • Psychische behandeling
 • Logeeropvang

Thuis of in een jeugdinstelling

Jeugdhulp is meestal ambulant. Dat wil zeggen: uw kind woont thuis en krijgt op afspraak hulp. Daarvoor komt een hulpverlener bij u thuis, op school of uw kind gaat naar een jeugdhulpaanbieder. De hoeveelheid hulp verschilt erg per situatie. Het kan gaan om een uur per week, tot soms meerdere uren per dag.

Soms is het beter als een kind (tijdelijk) ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, een gezinshuis, zorgboerderij of een jeugdhulpinstelling. Dit heet 'jeugdhulp met verblijf'.

Hoe organiseert u jeugdhulp?

Dat kan op twee manieren: via uw gemeente of via een arts.

Via de gemeente

 • U meldt bij uw gemeente dat uw kind hulp nodig heeft.
 • Uw gemeente onderzoekt uw situatie. Daarbij kijkt de gemeente wat u zelf al doet en of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen.
 • Als dat niet voldoende is, wordt bekeken hoe de gemeente u kan ondersteunen. Dat kan professionele hulp zijn.

Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders.

 • Uw kind krijgt mogelijk jeugdhulp van een jeugdteam in de wijk of een sociaal wijkteam.
 • Of van hulpverleners bij een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Doorverwijzing arts

De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan uw kind een verwijzing geven voor bepaalde vormen van jeugdhulp. Met die verwijzing kunt u direct bij een jeugdhulp-aanbieder terecht.

Co-ouderschap

Bent u co-ouders? En woont u in 2 verschillende gemeentes? Dan heeft u samen een ‘hoofdverblijf’ voor uw kind aangewezen. Of een rechter heeft tijdens de scheidingsuitspraak een hoofdverblijf vastgesteld. U krijgt jeugdhulp in de gemeente van dit hoofdverblijf.

Bent u het als co-ouders niet eens over het hoofdverblijf voor uw kind? Dan overleggen de 2 gemeentes met elkaar. Zij kiezen dan de gemeente waar de jeugdhulp voor uw kind het beste geregeld kan worden. Het sociale netwerk - school, sport en vriendenkring - is dan belangrijk.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

 • Jeugdbescherming kan worden ingezet als kinderen thuis niet veilig kunnen opgroeien.
 • Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.

Lees meer

Wetgeving