Wet BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) waarborgt deskundig en zorgvuldig handelen door zorgverleners.

Het BIG-register laat zien welke bevoegdheden een zorgverlener heeft. Iedereen kan het register raadplegen.

Acht beroepsgroepen kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Zorgverleners met een BIG-registratie mogen beroepstitel gebruiken en vallen onder het tuchtrecht.

Wie kunnen zich registeren in het BIG-register?

  • Apothekers
  • Artsen
  • Fysiotherapeuten
  • Gezondheidszorgpsychologen
  • Psychotherapeuten
  • Tandartsen
  • Verloskundigen
  • Verpleegkundigen

Voorbehouden handelingen

Sommige medische handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door zorgverleners die daarvoor bevoegd zijn. Bijvoorbeeld een injectie geven. Die handelingen heten 'voorbehouden handelingen'.

Op Rijksoverheid.nl vindt u een uitleg over voorbehouden handelingen en hoe u daar in de praktijk mee om kunt gaan.

Tuchtrecht

De wet BIG regelt het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan een zorgverlener een maatregel opleggen als hij niet voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn beroep.

Tuchtrecht is een belangrijk middel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. U kunt in het BIG-register zien of een zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.

Zorgverleners met buitenlandse diploma’s

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Het opleidingsniveau, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, moet gelijk zijn aan die van een Nederlandse zorgverlener.

De overheid beoordeelt of een zorgverlener met een buitenlands diploma aan deze eisen voldoet.