Klachtenfunctionaris

Iedere zorgaanbieder moet een klachtenfunctionaris hebben. Deze persoon is er voor cliënten die ontevreden zijn over de zorgaanbieder.

Onafhankelijk

De klachtenfunctionaris (KF) is een onafhankelijke functionaris. De KF kan in dienst zijn van een zorgaanbieder. Dan moet de zorgaanbieder ervoor zorgen dat de KF diens functie onafhankelijk en op eigen wijze kan uitvoeren.

Voor wie?

De klachtenfunctionaris is er voor cliënten met een klacht over hun zorgaanbieder.

Wanneer?

Cliënten kunnen bij de klachtenfunctionaris terecht als ze ontevreden zijn of een klacht hebben over de zorg.

Rol

De klachtenfunctionaris begeleidt de behandeling van de klacht.

Taken

De klachtenfunctionaris:

  • Is eerste opvang en luistert naar de onvrede of klacht.
  • Geeft informatie en advies op maat (wat te doen in deze klacht).
  • Kan bemiddelen in een gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener.
  • Kan de weg wijzen naar de verschillende vervolgmogelijkheden zoals klachtencommissie zorginstelling, Landelijke Geschillencommissie, Medisch Tuchtcollege en een schadeclaim.

Waar te vinden?

Informatie over de klachtenfunctionaris staat op de website van de zorgaanbieder.

Wettelijk kader

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geregeld dat iedere zorgaanbieder een klachtenfunctionaris moet hebben. Naast advies aan de cliënt is de bedoeling dat er meer openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg komt, zodat daarvan geleerde kan worden en de zorg verbeterd wordt.

Meer informatie

Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg