Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat u kunt doen als u ontevreden bent over de zorg.

De Wkkgz geldt voor zorginstellingen en voor zelfstandige zorgverleners (zoals zzp’ers). Denk aan GGZ-instellingen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook aanbieders van alternatieve geneeswijzen moeten zich aan deze wet houden.

Wat regelt de Wkkgz?

In de Wkkgz zijn verschillende zaken vastgelegd.

Wat is goede zorg

De zorg is veilig, cliëntgericht, beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft, effectief en doelmatig (de kosten staan in verhouding tot het resultaat). Zorgverleners houden zich aan de professionele standaarden kwaliteitsstandaarden van hun beroepsgroep. Cliënten worden met respect behandeld.

Klachtafhandeling

Cliënten die niet tevreden zijn kunnen terecht bij een klachtenfunctionaris. Lost dat het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen, of kiezen voor de onafhankelijke geschilleninstantie. Die laatste doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kan ook een schadevergoeding toekennen.

Melding

  • Zorginstellingen moeten incidenten veilig kunnen melden, zodat de instelling ervan kan leren;
  • Alle vormen van geweld in de zorgrelatie moeten gemeld worden aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Meer informatie