Juridisch advies

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Of bij het schrijven van een brief naar een instantie? U kunt dan gratis juridisch advies vragen aan het Juridisch Loket of sociaal raadslieden.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen en weinig spaargeld of vermogen. Ook helpt het Juridisch Loket u met informatie, tips en voorbeeldbrieven.

Het Juridisch Loket beantwoordt veelgestelde juridische vragen over:

 • Wonen en buren
 • Werk en inkomen
 • Familie en relatie
 • Politie en justitie
 • Aankopen en garantie
 • Schulden en incasso

Op het Juridisch Loket vindt u adressen van het Juridisch Loket bij u in de buurt.

Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden zijn professionele hulpverleners. Zij weten waar u recht op heeft. En bij welke organisatie u wat moet regelen. Ze helpen bijvoorbeeld met formulieren invullen en brieven schrijven. Of met klachtenprocedures. Ze geven gratis advies.

Sociaal raadslieden geven informatie over:

 • Uitkeringen, zoals de WW, bijstand, WIA en AOW
 • Werk, bijvoorbeeld bij ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden
 • Belastingen
 • Schulden
 • Huur
 • Echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, erfenis
 • Klachten over dienstverlening
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Zorg

Op Sociaal Werk Nederland vindt u adressen en websites van sociaal raadslieden.