Hulp bij schulden

Heeft u schulden en kunt u deze niet meer aflossen? Vraag dan eerst uw gemeente om hulp (schuldhulpverlening). Helpt dit niet? Dan biedt de ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’ mogelijkheden om uit de schulden te komen.

Geldzaken op orde

Voor hulp bij uw geldzaken kunt u eerst contact opnemen met SchuldHulpMaatje of Humanitas Thuisadministratie. Een vrijwilliger kan u helpen met de administratie.

Hulp van de gemeente

Heeft u schulden die u niet meer opgelost krijgt? Uw gemeente biedt schuldhulpverlening. De schuldhulpverlener bepaalt of u hulp krijgt. Dit kan op verschillende manieren:

Schuldbemiddeling

De schuldhulpverlener maakt afspraken met uw schuldeisers over het aflossen van uw schuld.

Schuldsanering

U krijgt een lening van de Kredietbank (saneringskrediet) of van de Stadsbank.

  • Uw schuldeisers krijgen hun geld direct terug.
  • U heeft dan alleen nog een schuld bij uw gemeente. Daarover betaalt u rente.
  • U mag geen nieuwe schulden maken.

Vraag uw gemeente naar alle voorwaarden.

Schuldsanering via de rechter

Werken niet alle schuldeisers mee aan het voorstel van uw schuldhulpverlener? Dan kan de rechter beslissen of u wordt toegelaten tot de regeling Wet schuldsanering natuurlijke personen.

  • U moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechter.
  • Als de rechter u toelaat, komt u in het wettelijke schuldsaneringstraject.
  • Bij deze regeling bent u na 3 jaar van uw schulden af. U moet tijdens die 3 jaar wel aflossen wat u elke maand maximaal kwijt kunt.

De rechter stelt voor u ook een bewindvoerder aan. Deze persoon kijkt of u zich aan de afspraken houdt. De bewindvoerder mag ook uw rekeningen controleren.

Wie betaalt schuldhulpverlening?

  • De gemeente betaalt de hulp bij het oplossen en aflossen van schulden.
  • Krijgt u een lening van uw gemeente? Dan betaalt u rente over de lening.

Meer informatie