Hulp bij schulden

Heeft u schulden en kunt u deze niet meer aflossen? Vraag dan eerst uw gemeente om hulp (schuldhulpverlening). Helpt dit niet? Dan biedt de ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’ mogelijkheden om uit de schulden te komen.

Geldzaken op orde

Heeft u hulp nodig bij het op orde brengen van uw geldzaken? Neem dan contact op met een vrijwilliger (een maatje) van SchuldHulpMaatje.

Waar kan ik me aanmelden?

U meldt uzelf aan bij de schuldhulpverlening van uw gemeente. U komt dan via uw gemeente in contact met een schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener bepaalt of u hulp krijgt:

Via schuldbemiddeling

De schuldhulpverlener maakt afspraken met uw schuldeisers over het aflossen van uw schuld.

Door schuldsanering

U krijgt een lening van de Kredietbank (Kredietbank.nl) (saneringskrediet) of van de Stadsbank.

  • Uw schuldeisers krijgen uw schuld direct terug.
  • U heeft dan nog 1 schuld: bij uw gemeente. Daarover betaalt u rente.
  • U mag geen nieuwe schulden maken.

Vraag uw gemeente naar alle voorwaarden.

Schuldhulpverlening niet gelukt? Dan naar de rechter

Werken niet alle schuldeisers mee aan het voorstel van uw schuldhulpverlener? Dan kan de rechter u toelaten tot de regeling ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’ (Rechtwijzer.nl).

  • U moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechter (Nibud.nl).
  • Als de rechter u toelaat, komt u in het 'wettelijke schuldsaneringstraject'.
  • Bij deze regeling bent u na 3 jaar van uw schulden af. U moet tijdens die 3 jaar wel aflossen wat u elke maand maximaal kwijt kunt.

De rechter stelt voor u ook een bewindvoerder aan. Een mentor kijkt of u zich aan de afspraken houdt. De bewindvoerder mag ook uw rekeningen controleren.

Wie betaalt de schuldhulpverlening?

  • De gemeente betaalt de hulp bij het oplossen en aflossen van schulden.
  • Krijgt u een lening van uw gemeente? Dan betaalt u rente over de lening.

Vind informatie over:

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.