Geestelijke verzorging thuis

In een moeilijke situatie kan een gesprek over zingeving en levensvragen veel steun bieden. Zo'n gesprek kunt u bijvoorbeeld met familieleden, vrienden of andere vertrouwde mensen voeren. Ook professionele hulp en advies is mogelijk. Dat heet geestelijke verzorging.

Sfeerfoto

Levensbeschouwing

De geestelijk verzorger werkt voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Vaak spelen religie en levensbeschouwing een rol. Geestelijke verzorging kan vanuit allerlei levensbeschouwingen gegeven worden, zoals boeddhistisch, hindoe, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants, of algemeen.

Hoe vindt u een geestelijk verzorger?

U vindt een geestelijk verzorger in uw buurt via:

  • de website Geestelijkeverzorging.nl (u vindt hier ook meer informatie over geestelijke verzorging), of
  • het landelijk telefoonnummer Zingeving en Levensvragen: 085-0043063.

Vergoeding van geestelijke verzorging thuis

Vergoeding van een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger is mogelijk voor:

  • Alle thuiswonende 50+ers
  • Volwassenen en kinderen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten
  • Gezinnen met een ernstig ziek kind

U heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger.

De vergoeding loopt via een Centrum voor Levensvragen. U vindt een Centrum voor levensvragen in uw buurt via deze landkaart. Is er geen centrum in uw buurt? Neem dan contact op met het Netwerk Palliatieve Zorg.

Regeling Geestelijke Verzorging Thuis

Vergoeding van geestelijke verzorging thuis is geregeld in de Regeling Geestelijke Verzorging Thuis. Meer informatie hierover vindt u op: