Vrijstelling van leerplicht

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Maar soms kan een kind niet naar school. Bijvoorbeeld door een ziekte of beperking. Dan kunt u vrijstelling van school aanvragen.

Vrijstelling van school aanvragen

U kunt een vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Voor vrijstelling heeft u een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. De eigen arts van uw kind mag deze verklaring niet maken.

Duur van de vrijstelling

Vraagt u vrijstelling aan omdat uw kind ernstig ziek is? Dan geldt de vrijstelling voor 1 jaar. U moet elk jaar opnieuw een vrijstelling van de leerplicht aanvragen: vóór 1 juli.

Meer informatie