Vrijstelling van leerplicht

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Maar soms kan een kind niet naar school. Bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem, door een ernstige ziekte. Of doordat de manier van lesgeven niet past bij het kind en zijn of haar problemen. Dan is het mogelijk om vrijstelling van school aan te vragen.

Hoe vraag ik vrijstelling van school aan?

U kunt een vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

  • U heeft een actuele verklaring nodig van een arts die is aangewezen door uw gemeente. Vaak is dat een arts van de GGD.
  • De arts mag niet uw huisarts zijn. Of de psycholoog of pedagoog van uw kind.

Vraagt u vrijstelling aan omdat uw kind ernstig ziek is? Dan geldt de vrijstelling voor 1 jaar. U moet elk jaar opnieuw een vrijstelling van de leerplicht aanvragen: vóór 1 juli.

Lees meer over:

Oorzaken van niet naar school kunnen

De 5 meest voorkomende oorzaken waardoor een kind thuiszit:

  • psychische problemen of autisme
  • vervelend gedrag door een kind (pesten)
  • op de wachtlijst staan voor een speciale instelling
  • volgen van regels en procedures door school zonder te letten op de problemen van een kind
  • problemen in het gezin