Extra studiefinanciering voor studenten met een ziekte of beperking

Kun je door een ziekte of beperking niet binnen 4 jaar afstuderen? Dan heb je misschien recht op een jaar extra studiefinanciering.

Hoe vraag je extra studiefinanciering aan?

  • Je kunt een jaar extra studiefinanciering aanvragen via de studiedecaan.
  • Praat op tijd met je decaan als je ziet aankomen dat je studie vertraging oploopt door je ziekte of beperking.

Je dient een aanvraag voor een extra jaar in bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je hebt daarbij twee verklaringen nodig:

  • Een verklaring van een arts (bij dyslexie: een dyslexieverklaring).
  • Een verklaring van je onderwijsinstelling.

Heb je een Wajong uitkering?

Dan kun je zonder tussenkomst van een studentendecaan of studiebegeleider de voorziening prestatiebeurs bij Wajong aanvragen.

Voorlopige lening

Studiefinanciering bestaat vaak voor een deel uit een voorlopige lening. DUO maakt van je voorlopige lening een gift als je binnen 10 jaar een diploma haalt.

  • Lukt het door een ziekte of beperking niet om je diploma te halen binnen 10 jaar? Dan kun je misschien uitstel krijgen: maximaal 5 extra jaren.
  • Vraag je studentendecaan om advies en informatie.

Afstudeerfonds

  • Krijg je geen studiefinanciering meer van DUO? Dan kunt je je studie mogelijk betalen via het afstudeerfonds - of profileringsfonds - van je universiteit of hogeschool.
  • Vraag je studentendecaan om advies en informatie.

Goed om te weten

Studiefinanciering werkt anders als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt.