Toegankelijkheid in het onderwijs

Volgt u een opleiding en heeft u een beperking doordat u bijvoorbeeld slecht ziet of in een rolstoel zit? Dan moet uw school de - digitale - omgeving en het lesmateriaal aanpassen en toegankelijk maken.

Waar moet de school voor zorgen?

De school moet zorgen voor:

 • ¬†goed bereikbare lokalen en kantines;
 • ¬†toegankelijke websites en computerprogramma's.

U moet alle (hulp)middelen op uw school kunnen gebruiken.

Lees meer over:

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke toegankelijkheid betekent dat u makkelijk een ruimte binnengaat. Uw school kan het gebouw op verschillende manieren toegankelijk maken. Bijvoorbeeld:

 • geen obstakels op de route naar het gebouw (straat en stoep)
 • brede ingangen en toegangsdeuren
 • duidelijke bewegwijzering op het terrein en in het gebouw
 • hellingbanen en trapliften (binnen en buiten)
 • ringleiding voor hoortoestellen
 • klimaatbeheersing en ventilatiebeheersing
 • aangepaste toiletten

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid betekent dat alle leerlingen gebruik kunnen maken van digitale communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld:

 • digitale leeromgevingen en werkomgevingen
 • registratiesystemen
 • webteksten
 • e-mails
 • Word-bestanden

Heeft u dyslexie, een visuele beperking, autisme of een auditieve beperking? Vraagt u daar dan extra aandacht voor op school.

Wie betaalt de aanpassingen op school?

Uw school is zelf verantwoordelijk voor aanpassingen in of aan het gebouw. De school krijgt hiervoor geld van de overheid. Uw school bepaalt zelf hoe ze dat besteedt.