Combinatie van onderwijs en behandeling in een pedologisch instituut

Kinderen met zware leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen kunnen soms terecht in een school die is verbonden aan een pedologisch instituut (PI). Een PI geeft hulp aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

In een pedologisch instituut krijgen kinderen hulp van pedagogen, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en onderwijzers. De hulp bestaat uit een combinatie van dagbehandeling en (speciaal) onderwijs. Sommige kinderen blijven een tijdje dag en nacht in de instelling.

Waar vindt u een pedologisch instituut?

Aanmelding

Voor aanmelding bij een pedologisch instituut is een verwijzing nodig. De volgende professionals kunnen uw kind (of gezin) verwijzen:

  • huisarts of jeugdarts
  • medisch specialist
  • medewerker van een sociaal wijkteam
  • medewerker van Veilig Thuis (ikvermoedhuiselijkgeweld.nl)
  • medewerker van een instelling voor kinderbescherming

Vergoeding

Voor jeugd onder de 18 jaar valt de behandeling onder jeugdhulp. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp.