Patiënten- en belangenorganisaties

Een patiëntenorganisatie, cliëntenorganisatie of belangenorganisatie komt op voor uw rechten. U kunt er terecht voor informatie en advies over ziekten en beperkingen. En u kunt er in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken als u (lotgenoten).

Overzichten van patiëntenorganisaties

Breng uw eigen ervaringen in

 • Patiëntenfederatie.nl biedt verschillende manieren om uw ervaringen in te zetten voor verbetering van de zorg.

Cliëntenorganisaties

 • Zorgbelang-Nederland.nl: belangenorganisatie voor mensen die zorg nodig hebben.
 • LOC.nl: LOC Zeggenschap in zorg. Belangenorganisatie voor cliëntenraden.

Budgethoudersverenigingen (pgb)

 • Per Saldo: landelijke vereniging van en voor budgethouders: mensen met een persoonsgebonden budget.
 • Naar-Keuze (belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben).

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg

Mantelzorgers

 • Mantelzorg.nl: landelijke vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Ouderen

 • ANBO.nl: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
 • Unie KBO: Unie van Katholieke Bonden van Ouderen
 • PCOB.nl: Protestants Christelijke Ouderen Bond
 • NOOM: Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
 • NVOG: Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

Medicijngebruik

Wilt u ervaringen uitwisselen over medicijnen? Lees meer over het meldpunt medicijnen.