Hulp bij verslaving

Zoekt u advies en hulp bij verslaving? Of is er binnen uw gezin sprake van verslaving en zoekt u hulp? Bijvoorbeeld voor ouders die verslaafd zijn? Lees meer over hulp bij verslaving en wat voor hulp u kunt inschakelen.

Lichamelijke en geestelijke verslaving

Een verslaving kan lichamelijk en geestelijk zijn. Verlangt u sterk naar een middel en voelt u zich niet prettig of verandert uw humeur als het middel niet beschikbaar is? Dan is sprake van een geestelijke verslaving.

U bent lichamelijk verslaafd als u lichamelijke klachten (ontwenningsverschijnselen) krijgt zodra u stopt met het middel. Ook heeft u steeds meer nodig om het hetzelfde effect te blijven voelen.

Informatie over verslaving

Voor informatie over verslaving kunt u onder meer terecht op Thuisarts.nl:

Of kijk op de website van Trimbos Instituut.

Verslavingszorg

Online hulpprogramma's

Verschillende instellingen voor verslavingszorg bieden online programma’s met hulpverlening, zowel voor jongeren als volwassenen.

Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk kan hulp bieden. Hiervoor heeft u geen doorverwijzing nodig.

Gespecialiseerde verslavingszorg

Uw huisarts kan u verwijzen naar gespecialiseerde verslavingszorg. De hulp wordt meestal op afspraak geboden (ambulante behandeling). Of een hulpverlener komt bij u thuis.

Is een tijdelijke opname in een verslavingskliniek beter? Dan duurt zo’n opname meestal enkele weken. U krijgt begeleiding en eventueel ook medicijnen.

Adressen van instellingen voor verslavingszorg vindt u op Zorgkaartnederland.nl.

Is er een (lange) wachttijd bij de afkickkliniek van uw voorkeur? De zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar kan kijken of u ergens sneller terecht kunt.

Safehouse

Na behandeling in een verslavingskliniek is vaak nog begeleiding nodig. De kans op een terugval is anders groot. In een safehouse kunt u tijdelijk wonen en krijgt u begeleiding om weer zelfstandig te gaan wonen.

Meer informatie en adressen vindt u op Safe house Nederland.

Ouders met een verslaving

Bent u verslaafd en heeft u minderjarige kinderen? Op Kopopouders.nl vindt u informatie over opvoeding. Hier kunt u via e-mail advies vragen en verhalen van andere ouders lezen en delen. Of onder begeleiding van een professional anoniem en gratis een online groepscursus volgen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis kan ingrijpen als er ernstige problemen ontstaan in een gezin waar een ouder verslaafd is en geen hulp wil aannemen. Neem dan contact op met Veilig Thuis.

Gezinshulp voor verslaafde ouders

Zoekt u hulp voor uw gezin? Neem dan contact op met uw huisarts of gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en voor - intensieve - begeleiding in een gezin.

Vergoeding van verslavingszorg

Voor jongeren tot 18 jaar valt verslavingszorg onder de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp.

Bij volwassenen valt verslavingszorg onder de zorgverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen zorg van bepaalde zorginstellingen. Vraag hierover meer informatie aan uw zorgverzekeraar. Of kijk in uw polis wat uw zorgverzekeraar vergoedt.