Hulp bij verslaving

Zoekt u advies en hulp bij verslaving? Of is er binnen uw gezin sprake van verslaving en zoekt u hulp? Bijvoorbeeld voor ouders die verslaafd zijn? Lees meer over hulp bij verslaving en wat voor hulp u kunt inschakelen.

Wat kan ik zelf regelen?

Verschillende instellingen voor verslavingszorg bieden online programma’s met hulpverlening. Deze programma´s zijn geschikt voor volwassenen. En soms ook voor jongeren met een verslaving.

Woont u in een gezin waar een ouder verslaafd is of psychische problemen heeft? En willen de ouders geen hulp aannemen? Neem dan contact op met Veilig Thuis: 0800 - 20 00.

Lees meer over verslaving en hulp (Trimbos.nl).

Opvoedhulp voor verslaafde ouders

Bent u verslaafd en heeft u kinderen onder uw hoede? Lees meer over hoe u zo goed mogelijk kunt opvoeden (Kopopouders.nl). Hier kunt u via e-mail advies vragen en verhalen van andere ouders lezen en delen. Of onder begeleiding van een professional anoniem en gratis een online groepscursus volgen.

Wat zijn de effecten van een verslaving?

Verslaving is niet het enige risico van het gebruik van bepaalde middelen of gewoontes. Het leidt ook tot veel problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie op straat, huiselijk geweld en aan ongelukken op het werk en in het verkeer. Ook ziektes (zoals hart- en leverziekten) kunnen het gevolg zijn van overmatig gebruik van bijvoorbeeld alcohol en drugs.

Lichamelijke en geestelijke verslaving

Bij een verslaving wordt er een onderscheid gemaakt tussen een lichamelijke en geestelijke verslaving. Verlangt u sterk naar een middel en voelt u zich niet prettig of verandert uw stemming als het middel niet binnen bereik is? Dan is sprake van een geestelijke verslaving. U bent lichamelijk verslaafd als u stopt met bijvoorbeeld drinken en er ontwenningsverschijnselen optreden. Ook heeft u steeds meer alcohol nodig om het hetzelfde effect te blijven voelen.

Alcohol- en drugsgebruik

Alcohol en drugs worden vaak gebruikt om de volgende redenen:

 • experimenteren
 • erbij willen horen
 • het doorbreken van een sleur
 • ontspanning
 • uit verveling
 • willen vluchten uit de werkelijkheid

Vaak is het gebruik van deze middelen zonder problemen. Op het moment dat uw gebruik een gewoonte wordt en u uw gedrag niet meer onder controle heeft, kan er sprake zijn van een verslaving.

Wat zijn de kenmerken van een verslaving?

De kenmerken van een verslaving zijn dat u:

 • vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt dan u van plan was;
 • mislukte pogingen doet om te minderen of te stoppen;
 • veel tijd kwijt bent aan het gebruik en het herstellen van het gebruik;
 • sterk verlangt om te gebruiken;
 • door te gebruiken tekortschiet op uw werk, op school of thuis;
 • blijft gebruiken, ondanks dat het problemen meebrengt op het gebied van relaties;
 • door uw gebruik hobby’s, sociale activiteiten of werk opgeeft;
 • voortdurend gebruikt, zelfs wanneer u daardoor in gevaar komt;
 • voortdurend gebruikt, ondanks dat uw gebruik lichamelijke of geestelijke problemen met zich mee brengt of verergert;
 • grotere hoeveelheden nodig heeft om het effect nog te voelen;
 • minder hevige onthoudingsverschijnselen heeft doordat u meer van de stof gebruikt.

Welke hulp kan ik inschakelen?

Ga naar uw huisarts. U krijgt meteen hulp of een doorverwijzing naar gespecialiseerde verslavingszorg. Ook maatschappelijk werk kan hulp bieden. Hiervoor heeft u geen doorverwijzing nodig.

Gespecialiseerde verslavingszorg

Voor gespecialiseerde verslavingszorg gaat u naar een zorginstelling. Dat is meestal op afspraak. Of een hulpverlener komt bij u thuis. Soms is er een wachttijd voor de behandeling. Is een tijdelijke opname in een verslavingskliniek beter? Dan duurt zo’n opname meestal enkele weken. U krijgt begeleiding en eventueel ook medicijnen.

Vind adressen van instellingen voor verslavingszorg (Zorgkaartnederland.nl).

Gezinshulp voor verslaafde ouders

Zoekt u hulp voor uw gezin? Neem dan contact op met uw huisarts of gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en voor - intensieve - begeleiding in een gezin.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Voor jongeren tot 18 jaar valt verslavingszorg onder de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp.

Bent u volwassen? Dan valt verslavingszorg onder de zorgverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen zorg van bepaalde zorginstellingen. Vraag hierover meer informatie aan uw zorgverzekeraar. Of kijk in uw polis wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.