Informatie en advies bij psychische klachten

Heeft u (direct) psychische zorg nodig? Voor uzelf of voor een naaste? Hier ziet u waar u terecht kunt.

Direct hulp in crisissituatie

  • Bel uw huisarts of diens vervanger. Hij kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.
  • De Luisterlijn (088 0767 000). Dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor.
  • 113 zelfmoordpreventie (0800-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.

Wilt u een luisterend oor of persoonlijk advies?

De medewerkers van telefonische en online hulplijnen geven informatie, advies of ondersteuning, of luisteren gewoon naar uw verhaal. U kunt anoniem contact opnemen.

De telefoonlijnen zijn niet altijd gratis; op de website van de hulpdiensten vindt u hier meer informatie over.

Hulp bij psychische problemen

  • De Luisterlijn (088 0767 000): voor als u problemen hebt, u eenzaam voelt of uw hart wilt luchten. De lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • MIND Korrelatie (0900-1450): voor hulp bij psychische en sociale problemen van professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
  • Depressielijn (088-5054334): voor hulp bij depressie, van ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Kinderen en jongeren

Hulp bij verslaving

Hulp voor naasten

Zorgen over iemands gedrag

Hulplijnen voor naasten

Advies als u vastloopt in de zorg

Weet u niet waar te beginnen? Of bent u niet tevreden over de aangeboden zorg of ondersteuning? Verschillende organisaties kunnen u helpen om passende zorg of ondersteuning te organiseren. Kijk hiervoor bij Wat als u er niet uitkomt?

Vragen over uw medische situatie

Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij uw huisarts of bij uw behandelaar (als u onder behandeling bent).

U heeft recht op begrijpelijke informatie over uw aandoening of beperking.

Patiëntenorganisaties

Cliënten- en patiëntenorganisaties geven algemene informatie over ziektebeelden en de gevolgen van psychiatrische problemen of verslaving voor het dagelijks leven. Vaak organiseren zij ook lotgenotencontact.

MIND Platform bevat de gegevens van patiëntenorganisaties in de GGZ.

Informatie over GGZ-instellingen

Veel GGZ-instellingen hebben een website met informatie over de behandeling en hun instelling. Op Zorgkaart Nederland vindt u gegevens van GGZ-instellingen.