Patiëntenvertrouwenspersoon in GGZ-instelling

Een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) ondersteunt en adviseert cliënten die zijn opgenomen in een GGZ-instelling. De pvp is goed op de hoogte van patiëntenrechten.

In ieder psychiatrisch ziekenhuis werkt een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

  • De pvp behartigt uw belangen als patiënt.
  • De pvp is niet in dienst van het ziekenhuis, maar van een onafhankelijke, landelijke stichting.
  • De pvp doet niets zonder uw toestemming.
  • De hulp van de pvp is gratis.

Wat doet een pvp?

De pvp helpt u met klachten over het verblijf, de behandeling en het behandelend team of de arts. De pvp weet welke rechten en plichten u heeft.

Gesprek met de zorgverlener

Vaak worden klachten opgelost door een gesprek te voeren met de zorgverleners. De pvp kan u ondersteunen bij zo'n gesprek. De pvp kan ook samen met u een brief opstellen voor de hulpverleners.

Hulp bij klacht indienen

U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. De pvp adviseert en helpt bij iedere stap die daarvoor nodig is. Mocht u een advocaat nodig hebben, dan kan de pvp daar ook bij helpen.

Recht op contact met de pvp

U mag de pvp altijd spreken, ook als er sprake is van separatie. De pvp heeft een geheimhoudingsplicht. De pvp heeft uw toestemming nodig om met anderen te praten over u of over uw klacht.

Hoe vindt u een pvp?

  • De behandelaar weet hoe u de pvp kunt bereiken.
  • Op de afdelingen van de instelling hangen vaak posters met het telefoonnummer en e-mailadres van de pvp.
  • U kunt ook de receptie van de instelling bellen en u door laten verbinden met de pvp.
  • U kunt bellen of mailen met de landelijke helpdesk van de Stichting PVP. Neem contact op met de Helpdesk PVP via telefoonnummer 0900 444 88 88, helpdesk@pvp.nl of kijk op de website van Stichting PVP.