Ergotherapie

Kunt u dagelijkse handelingen niet meer doen door lichamelijke of psychische problemen? Dan helpt ergotherapie u (weer) op weg. Een ergotherapeut helpt u bijvoorbeeld met eten of aankleden. Of leren lopen na een ongeluk.

Wat doet een ergotherapeut?

Ergotherapie helpt mensen zelfstandiger te worden bij de dagelijkse bezigheden. Een ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld koken, aankleden en wassen. Maar ergotherapie richt zich ook op vrije tijd, school en werk en mobiliteit. Ergotherapeuten richten zich ook op het helpen van kinderen. Bijvoorbeeld kinderen die problemen hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten op school, thuis en buiten huis.

Vind adressen van ergotherapeuten bij u in de buurt via:
Ergotherapie Nederland  (Ergotherapie.nl)
Zorgkaart Nederland (Zorgkaartnederland.nl)

Hoe pakt een ergotherapeut het aan?

De ergotherapeut bespreekt met u bij welke handelingen hulp nodig is. Ergotherapie is zorg op maat: de ergotherapeut past de zorg aan op uw persoonlijke wensen. De ergotherapeut:

  • bekijkt eerst hoe u iets doet. En wat de beperkingen precies zijn.
  • komt bij u thuis, op de school van uw kind of op het werk.
  • overlegt misschien ook met de arts, fysiotherapeut, mantelzorgers, leerkrachten of anderen.
  • bedenkt oplossingen. En geeft u training en advies.
  • geeft advies over hulpmiddelen of aanpassingen in de woning, op school of op het werk.

Kan ik een vergoeding krijgen voor ergotherapie?

Ergotherapie zit in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Het basispakket vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. In de aanvullende verzekering zitten vaak extra uren. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar. Check uw polis voor de voorwaarden. Of vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Ergotherapie kan ook onderdeel zijn van intensieve langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over zorgbehandelingen vanuit de Wlz (Zorginstituutnederland.nl).