Tijdelijk verblijf in een zorginstelling

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Dan is een tijdelijk verblijf in een zorginstelling mogelijk een oplossing voor u. Dit heet eerstelijns verblijf (ELV).

Wat is eerstelijns verblijf in een zorginstelling?

Een kort verblijf in een zorginstelling is tijdelijk wonen in een zorginstelling. Tijdens het verblijf kunt u verschillende soorten zorg krijgen: verpleging, verzorging, geneeskundige zorg en paramedische zorg, zoals fysiotherapie.

Redenen voor eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf is bedoeld voor:

  • Mensen die herstellen van een behandeling in het ziekenhuis en nog niet naar huis kunnen. Zij hebben nog medische zorg nodig die thuis niet verantwoord gegeven kan worden. Maar zij hoeven ook niet meer in het ziekenhuis te blijven. Zij kunnen dan bijvoorbeeld tijdelijk naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum. 
  • Mensen in de laatste levensfase die niet thuis kunnen blijven. Dit heet palliatief terminale zorg.

Wanneer ouderen na behandeling in het ziekenhuis gebruik maken van eerstelijns verblijf, wordt dat geriatrische revalidatie genoemd.

Hoe wordt eerstelijns verblijf geregeld?

Uw huisarts of de medisch specialist bekijkt of een kort verblijf in een zorginstelling nodig is. Zo ja, dan geeft uw huisarts hiervoor een indicatie.

Waar is plek?

Eerstelijns verblijf is mogelijk in zorginstellingen die hiervoor een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar. Dat gaat bijvoorbeeld om verpleeghuizen, verzorgingshuizen, geriatrische instellingen, revalidatie-instellingen, zorgcentra en zorginstellingen voor de laatste levensfase, zoals hospices.

  • Heeft u eerstelijns verblijf nodig na behandeling in het ziekenhuis? Dan zoekt de transferverpleegkundige een plek voor u.
  • Bent u thuis en heeft u eerstelijns verblijf nodig? Dan zoekt de huisarts een plek voor u.
  • U kunt zelf ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor bemiddeling naar een plek.

Regionale coördinatiefuncties eerstelijns verblijf

Huisartsen en ziekenhuizen kunnen 24 uur per dag terecht bij de regionale coördinatiefuncties voor eerstelijns verblijf. De coördinatoren zorgen voor:

  • Snel zicht op de juiste zorg op de juiste plek
  • Inzet van de juiste financiering.

Zie de Infographic Regionale coördinatiefuncties eerstelijns verblijf van Actiz en Zorgverzekeraars Nederland.