Gezinshuis bij opvoedingsproblemen

Kan een kind niet meer thuis wonen? Bijvoorbeeld door gedragsproblemen? Of problemen met de opvoeding? Dan kan een kind terecht in een gezinshuis.

Wat is een gezinshuis?

In gezinshuizen wonen kinderen en jongeren tot 21 jaar die uit huis zijn geplaatst. Gezinshuizen zijn kleinschalig: maximaal 6 kinderen.

Het gezinshuis staat vaak in een gewone wijk. De kinderen wonen er samen met 1 of 2 gezinshuisouders, die een zo gewoon mogelijk thuis bieden.

De gezinshuisouders zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor opvoeding, verzorging en begeleiding van de kinderen.

Gezinshuisouders

Zit uw kind in een gezinshuis? Dan zijn de gezinshuisouders - tijdelijk - de opvoeders van uw kind. Minstens 1 gezinshuisouder is een professional met een passende opleiding, bijvoorbeeld pedagogiek. Zij hebben ervaring met kinderen met zwaardere zorgvragen en ingwikkelde problemen.

Welke begeleiding krijg ik als ouder?

Als ouder krijgt u zelf ook begeleiding. Een hulpverlener helpt u bijvoorbeeld om zo nodig afstand te houden van uw kind. En om goed samen te werken met de gezinshuisouders.

Wordt verblijf in een gezinshuis vergoed?

Het verblijf van uw kind in een gezinshuis valt onder de Jeugdwet. Uw gemeente kan hier meer informatie over geven.