Vertrouwenspersoon jeugd

Heeft u of uw kind vragen of klachten over jeugdhulp? Dan kunt u of uw kind bij een vertrouwenspersoon terecht van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (het AKJ). De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg informeert, adviseert en ondersteunt jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen. Het AKJ beantwoordt vragen over de jeugdhulp. Ook geeft het AKJ ondersteuning bij het opstellen, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp.

Vertrouwenspersonen van het AKJ zijn er voor iedereen met vragen of klachten over:

  • gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp. Bijvoorbeeld Centra voor Jeugd en Gezin en wijk-/jeugd-/buurtteams);
  • gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • ambulante jeugdhulp, inclusief ambulante jeugd-GGZ;
  • pleegzorg;
  • jeugdhulpinstellingen voor verblijf en dagbehandeling. Inclusief gezinshuizen en zorgboerderijen;
  • gesloten jeugdzorginstellingen (jeugdzorgPlus);
  • jeugd LVB-instellingen;
  • Veilig Thuis.

Hoe vindt u een vertrouwenspersoon?

Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon via telefoonnummer 088-5551000 of info@akj.nl.

Groepsbezoeken

Kinderen in open en gesloten jeugdhulpinstellingen worden regelmatig bezocht door vertrouwenspersonen. Uw kind kan tijdens die bezoeken direct vragen stellen of klachten bespreken. Ook kinderen die in gezinshuizen zijn geplaatst, krijgen een paar keer per jaar een vertrouwenspersoon op bezoek.

Recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon

In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon.