Reiskosten ziekenbezoek

Bezoekt u regelmatig een huisgenoot (partner, kind of ander inwonend familielid) die langer dan 1 maand zorg krijgt in een instelling? Dan kunt u de reiskosten mogelijk opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte. Dit geldt ook als uw familielid een beperking heeft en naar een instelling is verhuisd.

Er geldt voor deze aftrek een aantal voorwaarden, zoals:

  • Het moet gaan om een huisgenoot die ziek werd of gehandicapt raakte op het moment dat u samen met diegene tot één huishouden behoorde.
  • U bent in 2020 regelmatig bij uw (voormalige) huisgenoot op bezoek gegaan.
  • Er gelden geen leeftijdsgrenzen voor degene die u bezocht.
  • Uw (voormalige) huisgenoot kon op allerlei plekken verblijven. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een observatieplaats, een verpleeghuis, een woonvorm voor mensen met een beperking, een gezinsvervangend tehuis of op een particulier adres.

De aftrek geldt ook als het gaat om een lid van het gezin (kind, partner, broer of zus) met een beperking, die vanuit een gezamenlijke huishouding in een instelling is gaan wonen en die u daar bezoekt. 

  • Reisde u per auto, dan kunt u een vast bedrag per kilometer aftrekken.
  • Reisde u per openbaar vervoer of taxi, dan kunt u de werkelijke kosten aftrekken. U moet die kosten wel kunnen aantonen, dus de vervoersbewijzen bewaren. Denk aan de facturen van de taxi, treinkaartjes of prints van de overzichten van uw OV-chipkaart.

Meer informatie vindt u op Meerkosten.nl