Mensen ontmoeten

Wilt u andere mensen ontmoeten? Lees hoe u uw sociale netwerk uitbreidt.

Wat is een sociaal netwerk?

Een sociaal netwerk bestaat bijvoorbeeld uit vrienden, familieleden, buren en kennissen. Mensen in een sociaal netwerk kennen elkaar. Ze doen samen dingen. Of ze helpen elkaar als dat nodig is. Sociale netwerken kunnen persoonlijk zijn, maar ook zakelijk.

  • Niet iedereen heeft een - groot - sociaal netwerk.
  • Sommige mensen hebben geen of weinig vrienden. En geen of weinig contact met bijvoorbeeld familie en buren.
  • Mensen met een ziekte of beperking en ouderen hebben vaker een klein sociaal netwerk.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt er zelf op uit om mensen te ontmoeten via clubs, door bij uw buren langs te gaan, of door samen met anderen te eten. Bijvoorbeeld:

  • in een wijkgebouw, buurthuis of ontmoetingscentrum;
  • aan een ‘aanschuiftafel’ in een eetcafé;
  • met bewoners van een verzorgingshuis, serviceflat of woonzorgcentrum.

Lees meer over maaltijdprojecten (samen met anderen eten) bij u in de buurt.

Vindt u het moeilijk om contact te leggen? Lees meer over oplossingen voor eenzaamheid:

Welke hulp kunt u krijgen?

Vrijwilligers kunnen de rol van het sociale netwerk soms overnemen. Bijvoorbeeld door:

  • te luisteren en te praten over emoties;
  • steun te geven bij het omgaan met een ziekte of problemen in het dagelijks leven;
  • samen te bouwen aan een sociaal netwerk;
  • samen eropuit te gaan.

Vrijwilligers kunnen ook helpen bij het vergroten of versterken van uw sociale netwerk. Bijvoorbeeld door te helpen om contact te maken met uw buren. Of ze helpen u om nieuwe mensen te leren kennen. Allerlei organisaties bemiddelen voor u.

Vind een vrijwilligersorganisatie via MantelzorgNL