Werk vinden als u een arbeidsbeperking heeft

Is het voor u lastig om werk te vinden vanwege een ziekte of beperking? U kunt hier hulp bij krijgen.

Waar kunt u terecht?

Uw gemeente

Gemeenten ondersteunen mensen met een arbeidsbeperking bij het zoeken naar een baan. De gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft om een baan te vinden.

UWV

Heeft u een uitkering van UWV? Dan kan UWV u begeleiden bij het vinden van werk. Het kan gaan om ‘gewoon’ werk, een baan voor mensen met een beperking (de banenafspraak) of beschut werk.

UWV kan ook ondersteunen met:

Vormen van ondersteuning

Kijk bij Ondersteuning op het werk voor informatie over aanpassing van de werkplek, jobcoaching en loonkostensubsidie (een aanvulling op uw loon).

Als een gewone baan niet mogelijk is, zijn er alternatieven zoals beschut werk of arbeidsmatige dagbesteding.

Eigen bedrijf starten

Heeft u een beperking en wilt u een onderneming starten? Dan kunt u bij UWV verschillende voorzieningen aanvragen, zoals een starterskrediet, vervoer, begeleiding en ondersteuning. Soms ook als u geen uitkering van UWV krijgt.

Uw rechten

Werkgevers mogen er niet zomaar van uitgaan dat uw beperking u ongeschikt maakt voor een baan. U mag dan ook niet afgewezen worden vanwege uw beperking - behalve als u de taken niet kunt uitoefenen, ook niet met aanpassingen.

Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Lees meer over deze wet op Mensenrechten.nl.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.