Budgetplan Wlz-pgb

Bij een aanvraag voor een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hoort een ingevuld budgetplan pgb. U stuurt  het budgetplan met de pgb-aanvraag naar uw zorgkantoor. Met het budgetplan laat u hoe u het persoonsgebonden budget wilt gaan besteden.

U kunt dit document als basis gebruiken voor uw eigen budgetplan.