Infographic wachtlijst Wlz-instelling

Staat u op een wachtlijst voor opname in een Wlz-instelling? Deze infographic geeft hier uitleg over.