Zorgkantoor

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg bij u in de regio. Langdurige zorg is zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Rol van zorgkantoor bij Wlz-zorg

Het zorgkantoor:

  • sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden;
  • zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u (of uw kind) nodig heeft;
  • toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt;
  • toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt;
  • stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt.

Recht op Wlz-zorg

Het zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het CIZ. U heeft eerst een indicatie van CIZ nodig, daarna kunt u terecht bij het zorgkantoor.

Heeft u geen recht op Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeenten en/of zorgverzekeraar terecht voor zorg en ondersteuning.

Iedere regio heeft een zorgkantoor

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. De naam van die verzekeraar komt vaak terug in de naam van het zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt echter zelfstandig en heeft andere taken dan de zorgverzekeraar.

Op de website zorgkantoor.nl vindt u de regio-indeling. U kunt hier op postcode zoeken bij welk zorgkantoor u moet zijn.

Meer informatie