Zorgwensen vastleggen in wilsverklaring

Een wilsverklaring is een geschreven tekst waarin uw wensen over uw zorg en medische behandeling staan. Dat is handig als er misschien een moment komt dat u hierover niet meer zelf kunt beslissen. Bijvoorbeeld als u ongeneeslijk ziek bent.

Wat staat er in een wilsverklaring?

In de wilsverklaring staat bijvoorbeeld of u gereanimeerd wilt worden of niet. En wie uw vertegenwoordiger is als u wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam betekent dat u bepaalde beslissingen niet meer kunt nemen omdat u de gevolgen niet overziet. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ziekte als dementie.

Een arts bepaalt wanneer iemand wilsonbekwaam is. Op dat moment kan uw vertegenwoordiger beslissingen voor u nemen. Bijvoorbeeld uw partner of een familielid.

Een wilsverklaring maken

Er bestaan geen strenge regels voor het opstellen van uw wensen. Uw wilsverklaring is in principe altijd geldig. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand schrijft. Het maakt ook niet uit hoe u uw wensen formuleert.

  • Vul een wilsverklaring op tijd in: als u nog helder kunt denken.
  • Zet de datum, uw persoonlijke gegevens en uw handtekening in de wilsverklaring.
  • Bespreek uw wensen altijd met uw naasten. En met uw artsen. Laat weten wat u precies wilt.
  • U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Bespreek deze duidelijk met uw huisarts en naasten. En zet de datum er duidelijk bij.

Geef de ondertekende schriftelijke verklaring ook aan uw vertegenwoordiger.

Goed om te weten

Een arts hoeft zich niet aan uw wilsverklaring te houden. Uw arts is bijvoorbeeld niet verplicht om een euthanasiewens uit te voeren. De wilsverklaring is een verzoek aan uw arts.

Meer informatie