Magazine De Verschilmakers, mei 2019

De beste oplossingen voor problemen worden in de praktijk uitgedokterd. Altijd en overal zien we dat mensen op zoek gaan naar andere aanpakken, als de huidige praktijk voor hen niet werkt.

Soms binnen, soms buiten de bestaande stelsels. Veel bestaand aanbod is in eerste instantie ontwikkeld door een kleine groep creatieve, vaak gedreven mensen die dachten: dat doen wij anders of beter.

OPaZ heeft een magazine gemaakt met verhalen van verschilmakers, over succesfactoren en oplossingen. Mensen die hun nek uitsteken en de zorg écht regelen maken vaak het verschil. We zien verschilmakers in de hele ‘keten’. Ze werken bij een officiële instantie, maar kunnen ook vrijwilligers zijn. We zien verschilmakers bij zorgkantoren, verzekeraars, zorgorganisaties, VWS, belangenorganisaties, huisartsen, cliëntondersteuners, gemeenten, in het buurthuis.