Onderzoek Panteia naar rol van bibliotheken bij informatie over zorg

Panteia deed in opdracht van OPaZ onderzoek naar de potentiële rol van bibliotheken op het gebied van informatie over zorg en ondersteuning.

Mensen met vragen over gezondheid, zorg en ondersteuning zoeken op allerlei manieren naar de juiste informatie. Dat is een uitdaging wanneer informatie complex is en afkomstig van veel verschillende organisaties. Is de bibliotheek met haar fijnmazige web een geschikte plek om informatie dichtbij mensen te brengen?

Uit het onderzoek komen vijf verschillende centrale rollen of functies die bibliotheken kunnen vervullen:

  • ‘Passief’ informatiecentrum: informerend door het bieden van toegang tot informatie;
  • ‘Actief’ informatiecentrum: informerend en adviserend door het bieden van toegang tot (geclusterde) informatie en hoe hierin een weg te vinden alsook door diverse vormen van voorlichting te bieden;
  • Facilitator: ruimte bieden aan andere organisaties om activiteiten te organiseren gericht op het informeren en adviseren van hun doelgroep;
  • Netwerk: organiseren van een ontmoetingsplaats en bekendheid en samenwerking met lokale organisaties om mensen met zorgvragen naar door te verwijzen;
  • Non-formeel educatief centrum: het bieden van mogelijkheden aan inwoners om hun vaardigheden te verbeteren.
Omslag rapport Panteia naar rol van bibliotheken bij informatie over zorg

Bovendien gaat het onderzoek verder in op de overwegingen die bibliotheken maken om een bepaalde rol in te nemen én welke randvoorwaarden er nodig zijn om die rol dan ook echt te vervullen. Panteia beschrijft diverse voorbeelden van bestaand aanbod van bibliotheken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning.