Sfeerfoto

Rapportage praktijkinitatief 'Rommelruimte'

Regelvrijheid bij complexe zorgvragen

Wat is de regelvrijheid van organisaties en professionals bij complexe zorgvragen? Hoe kun je anders kijken naar en omgaan met wet- en regelgeving? Het VWS-programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) onderzocht met het praktijkinitiatief ‘Rommelruimte’ de mogelijkheden en bracht de succesfactoren in kaart. We organiseerden kleine bijeenkomsten, werden uitgenodigd door kleinschalige zorg- en wooninitiatieven zelf en voerden met hen persoonlijke gesprekken.

Rommeldossier en gespreksfolder

In het Rommeldossier hebben we de opbrengsten van deze ervaringen verzameld. Aangevuld met een aantal aanbevelingen om ruimte voor kleinschalige initiatieven te organiseren zodat zij de zorg kunnen (blijven) leveren die passend is bij de vraag van cliënten. Ook hebben we een gespreksfolder ontwikkeld als instrument voor (startende) kleinschalige initiatieven om het gesprek met gemeente, zorgkantoor en andere organisaties beter te stroomlijnen.