‘De omgekeerde toets’ verbindt leefwereld en systeemwereld

Wat gebeurt er als je een cliënt die gebruik maakt van dagbesteding en beschermd wonen en alle organisaties die bij zijn zorgvraag betrokken zijn samen aan 1 tafel zet? "Dan ontstaan er hele goede gesprekken en kom je samen tot de kern van de behoefte van de cliënt", aldus Ellen Kemper, regio-coördinator bij OPaZ. 

Praten met elkaar

Dit is wat er eerder deze maand gebeurde tijdens een bijeenkomst georganiseerd door OPaZ en Stimulansz. Ellen Kemper is betrokken bij een casus rondom beschermd wonen en dagbesteding in het noorden van het land. "Ik kreeg signalen dat de organisatie van de zorg rondom een cliënt vastliep. Al snel werd duidelijk dat de cliënt met verschillende organisaties te maken heeft en deze mogelijk allemaal afzonderlijk met hem communiceerden, over elkaar praatten en naar elkaar doorverwezen."

Om deze situatie te doorbreken ontstond het idee om alle betrokken organisaties én de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger samen te brengen. In deze casus ging dat om LFB Wolvega (dagbesteding en coach), Zorggroep De Stellingwerven (beschermd wonen), gemeente Weststellingwerf en Sociaal Domein Fryslan (centrumgemeente voor de indicatiestelling). In de ‘tweede ring’ luisterden stakeholders en soortgelijke organisaties zoals MEE Noord, VLOT, een soortgelijke zorgaanbieder uit Groningen en de gemeente Groningen mee om te leren over de methode en het gesprek. 

Omgekeerd denken

Als methode kozen we voor ‘De omgekeerde toets’ van Stimulansz. Het uitgangspunt hierbij is dat er eerst gekeken wordt naar wat nodig is, welk effect wenselijk is voor de cliënt en zijn omgeving en er daarna pas getoetst wordt binnen welke grondwaarden van de diverse wetten dat past. Het gesprek over de ethiek; over de effecten op korte en lange termijn, de impact op de cliënt en de omgeving en het perspectief geeft de meeste waarde om uiteindelijke de randvoorwaarden voor zorg vast te stellen en om de oplossing mogelijk te maken. 

Ellen: "De methode werkte erg goed. Alle betrokken organisaties hebben nu hetzelfde beeld van de behoeften van de cliënt. Daarnaast hebben ze meer inzicht en begrip voor elkaars perspectieven. Hopelijk is iedereen geïnspireerd geraakt om met elkaar zo het gesprek aan te gaan en vertaalt dit zich de komende weken in maatwerkoplossingen voor betreffende cliënt en andere cliënten in soortgelijke situaties."

Ben je benieuwd of De omgekeerde toets ook van meerwaarde kan zijn voor jou? Kijk dan eens op de website van Stimulansz.