In het Mooi Leven Huis staat familie centraal

In het Mooi Leven Huis in Bennekom krijgen mensen met een beperking en hun naasten de kans om een unieke wereld te creëren waar zij het beste tot hun recht komen. “We zien het Mooi Leven Huis als verlengstuk van een gezin.” 

Het Mooi Leven Huis in Bennekom is een samenwerking tussen de Stichting Mooi Leven Huis Ede (de stichting van de ouders van de bewoners) en de Stichting Philadelphia Zorg. In het Mooi Leven Huis wonen mensen met een beperking. Het is van origine een ouderinitiatief dat nu een initiatief op basis van co-creatie is geworden. Co de Gooyer en Paul van Dalfsen, twee vaders van kinderen met een beperking, vormen samen Nabij Netwerk. Zij hielpen de initiatiefnemers om in het Mooi Leven Huis mensen met beperkingen een eigen thuis te kunnen bieden, maar ook een gezamenlijke wereld te creëren voor hen en hun naasten. In 2020 werd het eerste huis opgeleverd in Bennekom. 

In het Mooi Leven Huis staat familie centraal. Co de Gooyer is vader van twee kinderen met een stofwisselingsziekte. Zijn oudste kind overleed zeven jaar geleden. Zijn andere dochter, Jade, woont sinds een jaar in het Mooi Leven Huis in Bennekom. Co: “Wij proberen ieder gezin als geheel een normaal leven te geven. We zien het Mooi Leven Huis als een verlengstuk van een gezin.” 

Zorgvraag op maat van het gezin

In het huis krijgen bewoners hulp van zorgverleners, vrijwilligers en hun naasten. “Wij proberen het gezin een onderdeel van het huis te maken”, vertelt Co. “Mijn dochter zit in een rolstoel en heeft overal hulp bij nodig. Maar ze heeft wel een compleet ingerichte studio, waar wij kunnen blijven slapen als we dat willen. Er zit een keuken in waar wij samen kunnen koken en eten, en een complete badkamer.” De kamers van bewoners zijn ook domein van hun gezinnen. Maar er zijn ook plekken alleen voor de groep; bijvoorbeeld een gemeenschappelijke woonkamer. Die is niet voor familie bedoeld. “We proberen dat te scheiden van elkaar. Zo geven we de families de ruimte om het unieke van hun gezin vast te houden, en wordt de zorgvraag op maat gemaakt van het gezin.” In een online agenda kunnen families aangeven wanneer ze van plan zijn om bij hun kind te zijn. Om bijvoorbeeld samen te eten, voor ze te zorgen, te blijven slapen of activiteiten te doen. Ook kunnen kinderen bijvoorbeeld een weekend naar hun ouders, of mee op vakantie. Dat wordt allemaal in de agenda bijgehouden. Zo kunnen begeleiders en zorgmedewerkers daar rekening mee houden.

Risico’s afdekken

De zorg voor de bewoners in het Mooi Leven Huis in Bennekom is geregeld met Philadelphia. Philadelphia zorgt voor zekerheid, vertelt Co. “Ze leveren niet alleen zorg, maar dekken ook de risico’s af. Bijvoorbeeld het risico van leegstand. Zo’n instelling moet bereid zijn om dat risico af te dekken. Je moet een instelling hebben die de reserves heeft om dat te kunnen, maar de zorg moet ook kwalitatief goed zijn. Als bewoners veranderen, moet je daarop kunnen inspelen. Philadelphia is een kwalitatief goede instelling.”

Mooi Leven Denken

Het uitgangspunt van het Mooi Leven Huis is het Mooi Leven Denken. Ouders en medewerkers zijn verbonden in een gelijkwaardige samenwerking. Het Mooi Leven Denken is wat hen verbindt: ze geven bewoners een leven zoals zij zelf ook willen leven. Co vertelt: “Het Mooi Leven Huis is voor ouders die een rol willen spelen in het leven van hun kind. Voor gezinnen die niet willen dat hun kind ergens gaat wonen waar zij niks te zeggen hebben. Voor medewerkers die behoefte hebben om hun hart te volgen, in plaats van protocollen. Wij merken dat het Mooi Leven Denken veel dichter bij hun hart staat. Daarom willen zij hier ook graag werken.” 

Natuurlijke omgeving

Volgens Co is de zorg veelal cliënt centraal ingericht. “Wij hebben dat omgedraaid. Wij zeggen: de bewoner of cliënt is een onderdeel van het gezin. En dat gezin staat centraal. Die manier van denken werkt veel meer ondersteunend voor het gezin. Het gezin wordt een onderdeel in het huis. Wij brengen begeleiders dichter bij de gezinnen, waardoor ze zich meer kunnen inleven in wat een gezin doormaakt en nodig heeft. Andersom zien ook de gezinnen wat een zorgverlener nodig heeft. Begrip voor elkaar is hard nodig. In een groot deel van de zorg is dat afwezig, omdat we ons zo geconcentreerd hebben op de zorgvraag van één mens. We zijn vergeten dat er een heel maatschappelijk netwerk klaar staat om mee te doen en helpen. Het is belangrijk dat kinderen met een beperking een natuurlijke omgeving hebben. We moeten zuiniger zijn op die natuurlijke omgeving.”

Op dit moment wonen er 27 bewoners in het huis in Bennekom. Er is niet één specifieke doelgroep waar het huis zich op richt. “We zijn niet geïnteresseerd in leeftijd of type beperking. In Bennekom is de jongste bewoner 14 en de oudste 57. Er zijn mensen die prima kunnen communiceren, en mensen die niets kunnen en zich niet bewust zijn van hun omgeving.”

Nabij Netwerk

In 2014 startten Co en Paul met Nabij Netwerk. Nabij Netwerk verbindt de zorgvrager, verwanten, vrijwilligers en professionals, zodat er één team van betrokken, geïnspireerde mensen ontstaat rondom de zorgvrager. Dit vertaalt zich in het Mooi Leven Huis, waar Nabij Netwerk zich op toelegt. Co: “Wij begeleiden ouders in het proces als zij dit ook willen voor hun kind. We organiseren de match tussen de zorgaanbieder en gezinnen. Het gezin kiest wie ze willen. Ook organiseren wij alles rondom het gebouw. We zorgen bijvoorbeeld voor beleggers om de bouw van Mooi Leven Huizen tot stand te kunnen brengen.”

Doen wat goed voelt

De vrijwilligers in het Mooi Leven Huis kunnen zelf beslissen wat ze willen doen en waar ze aan willen bijdragen. Co: “Ze moeten doen wat voor hen goed voelt. Het moet ook voor hen een Mooi Leven zijn. Wij vertellen niet wat ze moeten doen. Het kan zijn dat een vrijwilliger zich koppelt aan een bewoner. Daar geloven wij het meeste in; een uitbreiding van het persoonlijke netwerk. Maar het kan ook zijn dat een vrijwilliger gaat koken voor de groep, meewerkt aan activiteiten of gaat werken in de tuin. Het is heel natuurlijk.” Op dit moment werken er dertig vrijwilligers in Bennekom. Het aantal groeit elke dag. 

Er zijn momenteel in heel Nederland twintig Mooi Leven Huizen in ontwikkeling. Co: “De huizen moeten aansluiten bij alle partijen. Het moet voor iedereen een mooi leven zijn.”