Mensen die langdurige intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Toegang tot langdurige ggz

Om voor een Wlz-indicatie in aanmerking te komen, moet een cliënt voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz. U vindt hier een hulpmiddel om in te schatten of een cliënt wel of niet in aanmerking kan komen voor een Wlz-indicatie.

Het hulpmiddel is bedoeld voor professionals bij gemeenten en zorgaanbieders die direct met cliënten te maken hebben en die voor een cliënt bepalen of een aanvraag voor de GGZ-Wlz passend is.

Het hulpmiddel kan alleen worden gebruikt bij volwassen cliënten met een psychische stoornis die geen Wlz-indicatie hebben.