Medische Kindzorg Thuis: Online Vindplek en Oprichting Praktijkteam

Sinds 1 januari 2022 kunnen ouders van een kind met een zorgvraag voor verpleging en verzorging buiten het ziekenhuis terecht op de onze nieuw pagina Medische Kindzorg Thuis.  Op deze pagina is vooral informatie te vinden over het organiseren en verlenen van medische kindzorg in de thuissituatie die gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarnaast kunnen ouders die een probleem hebben met de organisatie van zorg zich melden bij het Praktijkteam Kindzorg.

Website over kindzorg

De organisatie van zorg voor zieke kinderen thuis vraagt vaak veel van ouders en andere betrokkenen. Om hen hierbij te helpen en ondersteunen, heeft het Ministerie van VWS een aparte online vindplek over medische kindzorg thuis gemaakt op Regelhulp.
Op deze pagina staan antwoorden op vragen als:

  • Vanuit welke wetgeving is de zorg voor kinderen gefinancierd?
  • Hoe kan de zorg georganiseerd worden?
  • Welke regels gelden voor zorg die ouders zelf geven?
  • Wat kunnen ouders die problemen ervaren bij het organiseren van de zorg doen?

Op Regelhulp proberen we moeilijke woorden uit te leggen en afkortingen te vermijden, zodat informatie begrijpelijk is voor iedereen. Voor verdiepende informatie, verwijzen we naar de websites van onder andere patiëntenorganisaties en het Zorginstituut Nederland.

Praktijkteam kindzorg

Het kan voorkomen dat ouders tegen vragen of problemen aanlopen bij het organiseren van kindzorg thuis. Het is belangrijk om deze vragen in eerste instantie samen met de betrokken zorgprofessionals, zorgorganisatie of zorgverzekeraar te bespreken. Ook kan hierbij de hulp van een cliëntondersteuner via de gemeente worden ingeschakeld.

Als er een vraag over de organisatie, financiering, toegang of passendheid van kindzorg thuis blijft bestaan, kunnen ouders vanaf nu via Het Juiste Loket terecht bij het praktijkteam kindzorg. De medewerkers van Het Juiste Loket zullen altijd eerst met ouders kijken of zij een antwoord op de vraag kunnen vinden. Als dit niet lukt, kan het praktijkteam worden ingeschakeld. Uiteraard worden gegevens alleen met het praktijkteam gedeeld als ouders daar toestemming voor geven. Ook zorgprofessionals kunnen zich met vragen melden.

In het praktijkteam zitten onder andere een kinderverpleegkundige, een kinderarts en een verpleegkundige die werkzaam is bij een zorgverzekeraar. Ook is het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg betrokken. Als het nodig is worden ook andere professionals of instanties betrokken. Het praktijkteam zal in ieder geval heel 2022 bestaan.

De website en het praktijkteam zijn onderdeel van de brede aanpak van het ministerie van VWS op het gebied van de kindzorg, zoals in de Kamerbrief van 13 december 2021 is geschetst.