Medische kindzorg thuis is verpleging en verzorging buiten het ziekenhuis, betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Medische kindzorg thuis

U vindt hier informatie over medische kindzorg thuis. Dat is verpleging en verzorging buiten het ziekenhuis, betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Andere zorg voor kinderen

De zorg voor kinderen kan ook vanuit de gemeente of het zorgkantoor georganiseerd worden. Weet u nog niet waar u moet zijn? Kijk dan bij: