Hoe regelt u verpleging en verzorging voor uw kind?

Kinderen en jongeren kunnen om verschillende redenen verpleging en verzorging nodig hebben. De zorg kan op drie manieren georganiseerd en vergoed worden. De aard van de zorgvraag bepaalt hoe het voor uw kind geregeld is.

Wat is verpleging en verzorging thuis?

Het gaat hier om verpleging en verzorging buiten het ziekenhuis.

  • Verpleging bestaat uit medische handelingen, zoals wondverzorging, het toedienen van injecties, toediening van medicijnen en sondevoeding.
  • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen, naar de wc gaan of verzorging van de huid.

De zorg kan thuis, op school, of in een kinderdagverblijf gegeven worden. Kinderpalliatieve zorg is ook mogelijk in een kinderhospice.

Hoe kunt u verpleging en verzorging thuis regelen?

Ga eerst na onder welke zorgwet de zorg voor uw kind valt. Verpleging en verzorging voor jeugd kan namelijk op drie manieren georganiseerd worden:

  • Wijkverpleging vanuit de zorgverzekering (Zvw). Dit heet medische kindzorg thuis.
  • Begeleiding bij verzorging via de gemeente (Jeugwet).
  • Verpleging en verzorging via het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz).

De zorgvraag en situatie van uw kind bepaalt onder welke wet de zorg valt. U kunt dus niet zelf voor een van de vormen kiezen.

Hoe is het wettelijk geregeld?

Hoe wordt de zorg geleverd?

U kunt kiezen voor:

  • zorg 'in natura' (een zorgaanbieder regelt dan de zorg helemaal) , of
  • een persoonsgebonden budget om zelf zorg in te kopen.

Twijfelt u waar u moet zijn?

Overleg dan met de betrokken arts of verpleegkundige in het ziekenhuis. Deze zorgprofessionals bekijken met u onder welke wet en financiering de verpleging en verzorging valt.

U kunt ook bij het Juiste Loket terecht. Bijvoorbeeld met deze vragen:

  • U weet niet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging en hoe u dit vervolgens kunt regelen.
  • U vraagt zich af of voor de intensieve zorg een indicatie vanuit de Wlz mogelijk is.

Ouders, verzorgers en professionals kunnen hiervoor contact opnemen met het Juiste Loket.