Begeleiding bij de persoonlijke verzorging (jeugd)

Sommige kinderen hebben extra hulp nodig om te leren hoe ze zichzelf kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld bij het douchen, aankleden, tandenpoetsen enzovoort. Dit heet begeleiding bij persoonlijke verzorging.

Voor wie?

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, autisme, een verstandelijke beperking of moeilijk gedrag. Uw kind kan de handelingen fysiek wel uitvoeren, maar heeft hulp nodig om dit ook echt te gaan doen.

Kan uw kind zichzelf niet verzorgen vanwege een medische aandoening? Dan is geneeskundige verzorging nodig. Meer informatie vindt u bij Verpleging en verzorging voor jeugd.

Wie bepaalt of 'geneeskundige' of 'begeleidende' verzorging nodig is?

Een kinderwijkverpleegkundige beoordeelt of de zorg voor uw kind geneeskundig of begeleidend is. Uw zorgverzekeraar kan u helpen om een kinderwijkverpleegkundige te vinden.

Overlap tussen geneeskundige en begeleiding verzorging

Er is vaak overlap tussen geneeskundige en begeleidende verzorging. Dan is afstemming tussen de gemeente en de kinderwijkverpleegkundige erg belangrijk.

Bespreek samen met deze partijen hoe de zorg het beste kan aansluiten bij de behoefte van uw kind en uw gezin.

Is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de zorg?

Neem dan contact op met het Juiste Loket.