Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning kunt inkopen.

Persoonsgebonden budget

Het recht op een pgb is opgenomen in alle zorgwetten (Jeugdwet, Wmo, Zvw en Wlz). U vindt hier informatie over het pgb per zorgwet.

Wilt of krijgt u geen pgb?

U kunt de zorg door een zorgaanbieder laten regelen. Dat is zorg in natura.