Wlz-zorg voor jeugd

De Wet langdurige zorg regelt zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Ook kinderen en jongeren kunnen Wlz-zorg krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen. Hoe gaat dat in de praktijk?

Wanneer komt een kind in aanmerking voor Wlz-zorg?

  •  Uw kind heeft een verstandelijke beperking, lichamelijke ziekte of beperking en/of een zintuiglijke beperking. Er is een diagnose van een arts of een gz-psycholoog.
  • Door deze aandoening of ziekte moet er dag en nacht iemand bij uw kind in de buurt zijn. Als er niemand is, kan er iets ernstig misgaan.
  • Het is nu al duidelijk dat uw kind dit zijn of haar hele leven nodig heeft. Dus ook als hij of zij straks volwassen is, moet er altijd iemand in de buurt zijn. Anders gaat er iets ernstig mis.

Intensieve of 'zware' zorg valt niet altijd onder de Wlz

Wlz-zorg aanvragen

Wlz-zorg voor uw kind vraagt u aan bij het CIZ. Het CIZ stelt vast of de zorgvraag van uw kind aan de voorwaarden voor de Wlz voldoet. Daarbij is de grondslag belangrijk: heeft uw kind een ziekte of beperking die toegang geeft tot de Wlz? Als uw kind meer beperkingen heeft, kijkt het CIZ welke beperking de meeste invloed heeft op de zorgvraag.

Medische gegevens

Het CIZ beoordeelt de medische gegevens die u heeft meegestuurd met de aanvraag. Zo nodig vraagt het CIZ extra gegevens op. Het CIZ kan ook op huisbezoek komen.

Kan uw kind zelf hulp inroepen?

Het CIZ beoordeelt onder meer of uw kind hulp in kan roepen als dit nodig is, ook wel 'adequaat alarmeren' genoemd. Dit kan bijvoorbeeld moeilijk zijn door lichamelijke problemen of problemen met denken, geheugen, aandacht, of concentratie.

Kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan omdat uw kind zelf geen hulp kan inroepen? Dan is 24 uur per dag, ook op onverwachte momenten, zorg in de nabijheid nodig om te voorkomen dat uw kind in een gevaarlijke situatie komt.

Is er sprake van gebruikelijke zorg?

Het CIZ kijkt bij kinderen ook naar de ‘gebruikelijke zorg’ van ouders aan hun kind. Dit is de dagelijkse verzorging en opvoeding die alle ouders aan hun kind bieden. Zorg voor uw kind die valt onder gebruikelijke zorg, kan niet vanuit de Wlz worden geleverd.

Gebruikelijke zorg in de Wet langdurige zorg

Jonge kinderen met een verstandelijke beperking en de Wlz

Om Wlz-zorg te krijgen moet uw kind een blijvende (levenslange) zorgbehoefte hebben. Bij jonge kinderen is dat nog niet altijd duidelijk. Door behandeling en ontwikkeling kan de situatie immers nog veranderen.

Bij jonge kinderen ligt het accent ook vaak op de medische zorg. Die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. De zorgbehoefte verschuift vaak langzaam naar de gehandicaptenzorg. Dan kan duidelijk worden dat deze kinderen vanwege hun ernstige verstandelijke beperking levenslang en levensbreed zorg nodig hebben. U kunt dan (opnieuw) een Wlz-indicatie aanvragen. Vaak gebeurt dit rond het 5e jaar, maar dat kan ook eerder of later zijn.

Het CIZ hanteert géén harde leeftijdsgrens.

Waar kunt u terecht als uw kind geen Wlz-indicatie krijgt?

Als uw kind niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg, kunt u terecht bij uw gemeente (Jeugdwet) en/of zorgverzekeraar (Zvw):

  • Begeleiding en dagbesteding: Jeugdwet
  • Begeleidende verzorging: Jeugdwet
  • Geneeskundige verzorging: Zorgverzekeringswet (wijkverpleging)
  • Verpleging: Zorgverzekeringswet (wijkverpleging)
  • Behandeling bij een zintuiglijke handicap: Zorgverzekeringswet
  • Behandeling vanwege psychiatrische problemen: Jeugdwet.

Heeft u extra zorg of budget nodig?

Bij een Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg uw kind nodig heeft. Het CIZ bepaalt welk zorgprofiel het beste past bij de zorgvraag van uw kind.

Heeft uw kind meer zorg nodig dan het best passende zorgprofiel biedt? Dan kunt u misschien extra budget krijgen. Hiervoor zijn verschillende regelingen.

Wat gebeurt er als uw kind 18 jaar wordt?

U kind houdt recht op Wlz-zorg. U hoeft hiervoor geen nieuwe indicatie aan te vragen. Toch verandert er wel wat. Uw kind gaat een eigen bijdrage betalen. En mogelijk krijgt uw kind een andere zorgaanbieder.

U leest hierover meer op de pagina Jongeren met Wlz-zorg die 18 jaar worden.