Jongeren met Wlz-zorg die 18 jaar worden

Uw kind heeft zorg vanuit de Wet langdurige zorg en wordt 18 jaar. Wat blijft hetzelfde, wat verandert er en wat moet u regelen?

Uw kind heeft geen nieuwe indicatie nodig

  • Een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) blijft geldig. U hoeft geen nieuwe indicatie aan te vragen.
  • Uw kind houdt recht op dezelfde soort zorg als voor zijn of haar 18e verjaardag. 
  • Krijgt uw kind dagbesteding of woont u kind in een zorginstelling? Dan gaat uw kind misschien over van een jeugdafdeling naar een afdeling voor volwassenen. Als de huidige zorgaanbieder geen zorg aan volwassenen biedt, zal uw kind naar een andere plek moeten. 
  • Uw zorgaanbieder en/of zorgkantoor geeft u hierover informatie. 

Uw kind gaat een eigen bijdrage voor Wlz-zorg betalen

Vanaf de 18e verjaardag gaat uw kind een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg. De hoogte ervan wordt door het CAK vastgesteld en is onder andere afhankelijk van

  • de leeftijd van uw kind
  • het inkomen van uw kind (bijvoorbeeld de Wajong-uitkering)
  • de verblijfssituatie (woont uw kind thuis of in een zorginstelling).

U kunt een proefberekening van de eigen bijdrage maken op de website van het CAK. 

Hoe moet u de eigen bijdrage betalen?

De eigen bijdrage wordt automatisch berekend, u hoeft hiervoor zelf niets te regelen. Het CAK stuurt u iedere maand een rekening voor de eigen bijdrage. De eerste rekening komt meestal enkele maanden nadat uw kind 18 jaar is geworden. Soms staan er meerdere maanden op één rekening. Zie ook de veelgestelde vragen over betalingen bij het CAK.

Vrijstelling van de eigen bijdrage

Als uw kind geen of een heel laag inkomen heeft, is een vrijstelling van de eigen bijdrage mogelijk.

Zelf zorg inkopen met een pgb

Heeft u een pgb voor uw kind? Let dan op het volgende.

Regel zo nodig vertegenwoordiging

Voor het persoonsgebonden budget is het belangrijk dat u op tijd vertegenwoordiging regelt. Anders wordt uw kind vanaf zijn of haar 18e verjaardag automatisch zelf de budgethouder.

Gewaarborgde hulp

U moet waarschijnlijk een gewaarborgde hulp aanstellen als uw kind 18 jaar wordt. Deze persoon zorgt ervoor dat aan alle verplichtingen wordt voldaan die horen bij het pgb.

Als ouder kunt u zelf de gewaarborgde hulp zijn, maar u kunt er ook iemand anders voor vragen.

Meer informatie vindt u in het onderwerp Gewaarborgde hulp.