Jongeren met Wlz-zorg die 18 jaar worden

Uw kind heeft zorg vanuit de Wet langdurige zorg en wordt 18 jaar. Wat blijft hetzelfde, wat verandert er en wat moet u regelen?

Geen nieuwe indicatie nodig

  • Een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) blijft geldig. U hoeft geen nieuwe indicatie aan te vragen.
  • Uw kind houdt recht op dezelfde soort zorg als voor zijn of haar 18e verjaardag. 

Misschien een andere zorgaanbieder

  • Krijgt uw kind dagbesteding of woont u kind in een zorginstelling? Dan gaat uw kind misschien over van een jeugdafdeling naar een afdeling voor volwassenen. 
  • Als de huidige zorgaanbieder geen zorg aan volwassenen biedt, zal uw kind naar een andere plek moeten. 
  • Uw zorgaanbieder en/of zorgkantoor geeft u hierover informatie. 

Eigen bijdrage voor Wlz-zorg

Vanaf de 18e verjaardag gaat uw kind een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg. De hoogte ervan wordt door het CAK vastgesteld en is onder andere afhankelijk van:

  • de leeftijd van uw kind
  • het inkomen van uw kind (bijvoorbeeld de Wajong-uitkering)
  • de verblijfssituatie (woont uw kind thuis of in een zorginstelling).

Als uw kind geen of een heel laag inkomen heeft, is een vrijstelling van de eigen bijdrage mogelijk.

U kunt een proefberekening van de eigen bijdrage maken op de website van het CAK.

Zelf zorg inkopen met een pgb

Heeft u een pgb voor uw kind? Let dan op het volgende.

Regel zo nodig vertegenwoordiging

Voor het persoonsgebonden budget kan het belangrijk zijn dat u op tijd vertegenwoordiging regelt. Anders wordt uw kind vanaf zijn of haar 18e verjaardag automatisch zelf de budgethouder.

Zie Vertegenwoordiging bij een pgb vanuit de Wlz voor meer informatie.