Vanaf 18 jaar is uw kind volwassen. Voor kinderen met een beperking vraagt dit extra aandacht. Hoe bereidt u zich hier op voor?