Verpleging en verzorging jeugd: van 18- naar 18+

Heeft uw kind verpleging en/of verzorging nodig? Dit kan geregeld zijn vanuit de zorgverzekering, Jeugwet of Wet langdurige zorg. Als uw kind 18 jaar wordt, kan de zorg veranderen. U vindt hier meer informatie over de overgang van 18- naar volwassenenzorg.

Overgang naar volwassenenzorg

Verpleging en verzorging voor jongeren tot 18 jaar valt onder de zorgverzekering (medische kindzorg) of de Wet langdurige zorg. Wat gebeurt er als uw kind 18 jaar wordt?

Kinderen met medische kindzorg vanuit de zorgverzekering

  • De zorg blijft meestal onder de zorgverzekering vallen. Er is wel een overgang naar volwassenenzorg. Uw kind krijgt misschien een andere behandelaar of zorg op een andere locatie. Voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) zal de wijkverpleegkundige opnieuw vaststellen welke zorg precies nodig is. Zie op Opeigenbenen.nu voor meer informatie over de overgang naar volwassenenzorg.
  • Soms is er een overgang naar zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld als de medische klachten samengaan met een verstandelijke beperking. Het CIZ stelt vast of uw kind zorg kan krijgen vanuit de Wlz.

Kinderen met verpleging en verzorging vanuit de Wlz

Heeft uw kind een indicatie voor de Wlz? Die indicatie verandert niet als uw kind 18 jaar wordt (tenzij de zorgvraag sterk verandert). De verzorging en verpleging blijft onder de Wlz vallen. Het is wel mogelijk dat uw kind met een andere zorgaanbieder te maken krijgt.

Kinderen met begeleidende verzorging vanuit de Jeugdwet (gemeente)

Krijgt uw kind begeleidende verzorging vanuit de Jeugdwet? Dit stopt als uw kind 18 jaar is. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • U kunt een Wlz-indicatie aanvragen als uw kind blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.
  • Komt uw kind niet in aanmerking voor Wlz-zorg? Dan kunt u wijkverpleging aanvragen bij de wijkverpleegkundige en begeleiding bij de gemeente.

Vinkwijzer (para)medische zorg

De Vinkwijzer is een praktisch handvat om (para)medische zorg te organiseren voor kinderen die 18 jaar worden. De Vinkwijzer is geschreven voor ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

Koopt u de zorg zelf in met een persoonsgebonden budget (pgb)?

Dan is uw kind vanaf de 18e verjaardag zelf verantwoordelijk voor het pgb. Kan uw kind die verantwoordelijkheid niet nemen? Regel dan op tijd (wettelijke) vertegenwoordiging. Een overzicht van de mogelijkheden staat op Goedvertegenwoordigd.nl.

Andere zaken om rekening mee te houden

Vanaf het 18e jaar veranderen meer zaken voor uw kind. Bijvoorbeeld op het gebied van geld, inkomen en verzekeringen. Kijk op de pagina Van jeugd naar 18+ voor meer informatie.