Wlz-zorg aanvragen en organiseren

Wlz-zorg vraagt u aan bij het CIZ. Het CIZ bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan krijgt u een indicatie. Dat is een brief waarin staat dat u recht heeft op Wlz-zorg. Daarmee kunt u Wlz-zorg gaan organiseren. Het zorgkantoor in uw regio kan u daarbij helpen. Of uw zorgaanbieder, als u die al heeft.

Wlz-zorg aanvragen

Het is belangrijk dat u zelf Wlz-zorg wilt aanvragen. Een Wlz-indicatie is levenslang geldig. U kunt na toekenning van de indicatie niet 'terug' naar langdurige zorg via uw gemeente of zorgverzekeraar. Tenzij uw situatie zo verbetert dat u niet meer aan de criteria voldoet.

Daarnaast is belangrijk om te weten dat u een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg. 

U moet daarom zelf de aanvraag ondertekenen of iemand machtigen die de aanvraag voor u doet.

Sommige cliënten kunnen zelf niet tekenen of iemand machtigen. Kijk dan onder 'Aanvraag door wettelijk vertegenwoordiger'.

Wie ondertekent de aanvraag?

Hulp bij de aanvraag

U kunt gratis hulp krijgen bij de aanvraag van een cliëntondersteuner. Meestal is dat een cliëntondersteuner vanuit de Wmo. In sommige regio's bieden Wlz-cliëntondersteuners deze hulp. U kunt dit navragen bij het zorgkantoor in uw regio.

Beslistijd

Het CIZ beslist in principe binnen 6 weken op de aanvraag. Op de website van het CIZ staat hoe de procedure verloopt.

Indicatie met terugwerkende kracht

Soms is een opname al noodzakelijk voordat het indicatiebesluit er is. Bijvoorbeeld als uw gezondheid plotseling sterk verandert of als uw mantelzorg wegvalt.

In die bijzondere omstandigheden kan het CIZ een indicatiebesluit afgeven met een terugwerkende kracht van maximaal 2 weken. Uw zorg wordt dan vanaf 2 weken vóór de ingangsdatum van het besluit vanuit de Wlz betaald. Dit kan alleen als u met spoed bent opgenomen in een zorginstelling. Als u de zorg thuis krijgt, kan de Wlz-indicatie niet met terugwerkende kracht ingaan.

De zorg organiseren

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen? in deze brief staat ook welk zorgprofiel het beste past bij uw situatie. Het zorgprofiel bepaalt welke zorg mogelijk is.

Heeft u al een zorgaanbieder?

Dan regelt die aanbieder meestal de zorg.

Hulp van het zorgkantoor

Anders neemt u contact op met het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor helpt u om de zorg in te vullen. U kunt kiezen tussen zorg in natura en een pgb.

  • Bij zorg in natura regelt een zorgaanbieder alles voor u. De zorgaanbieder heeft hiervoor een contract met het zorgkantoor.
  • Bij een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt u een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Het zorgkantoor toetst of een pgb mogelijk is in uw situatie.

Meer informatie

  • www.ciz.nl: informatie over het CIZ en het aanvragen van Wlz-zorg.
  • www.zorgkantoor.nl: informatie over zorgkantoren en het organiseren van Wlz-zorg.