Zorgprofiel

In een zorgprofiel staat welke zorg iemand nodig heeft. Het zorgprofiel hoort bij de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Best passend zorgprofiel

Heeft het CIZ vastgesteld dat u recht heeft op Wlz-zorg? Dan bepaalt het CIZ ook welk zorgprofiel het beste bij uw situatie past. Dit hangt af van de aandoening of beperking (de grondslag) waarvoor u Wlz-zorg nodig heeft.

Heeft u meerdere aandoeningen of beperkingen?

Dan onderzoekt het CIZ welke aandoening of beperking het belangrijkst is voor uw zorgvraag. Dit is de 'dominante grondslag'. De dominante grondslag bepaalt welk zorgprofiel u krijgt en in wat voor soort zorginstelling u kunt wonen.  

Soms wordt gekozen voor een zorgprofiel dat hoort bij de minder dominante grondslag, als die zorg beter aansluit bij uw behoefte.

Invulling van de zorg op basis van het zorgprofiel

Nadat u de indicatie met uw zorgprofiel heeft gekregen, bespreekt u met het zorgkantoor hoe de zorg ingevuld wordt. In uw zorgprofiel staat niet hoeveel uren zorg u precies krijgt. Dat bepaalt het zorgkantoor na overleg met u.

Heeft u (veel) meer zorg nodig dan het best passende zorgprofiel biedt?

In bepaalde situaties kunt u extra zorg of extra budget aanvragen, zoals Extra Kosten Thuis (EKT) of meerzorg. Zie hiervoor: Extra zorg of budget in de Wlz.

Persoonsgebonden budget

Bij sommige zorgprofielen kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen om zelf zorg in te kopen.

Soorten zorgprofielen

De zorgprofielen zijn ingedeeld in zes sectoren. Klik op de sector voor een overzicht van de zorgprofielen. Per zorgprofielen staat vermeld of een persoonsgebonden budget (een bedrag waarmee u zelf uw zorg inkoopt) en/of meerzorg (extra budget) mogelijk is.

Uitgebreide informatie per zorgprofiel staat in de Regeling langdurige zorg.

Verandert uw zorgvraag?

Overleg met het zorgkantoor welke zorg u nodig heeft. Het zorgkantoor bekijkt of dit binnen uw huidige zorgprofiel past. Lukt dat niet? Dan kunt u bij het CIZ een nieuwe indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt dan opnieuw welk zorgprofiel het beste bij u past.