Zorgprofiel

In een zorgprofiel staat welke zorg iemand nodig heeft. Het zorgprofiel hoort bij de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Soorten zorgprofielen 

Er zijn veel verschillende zorgprofielen. Ze zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor u zorg nodig heeft. Dit wordt de grondslag genoemd. Er zijn zorgprofielen voor zorg bij:

  • Een lichamelijke ziekte en beperkingen door ouderdom (Verpleging en verzorging, VV)
  • Een verstandelijke beperking (Verstandelijk gehandicapt, VG en Licht verstandelijk gehandicapt, LVG)
  • Een lichamelijke beperking (Lichamelijk gehandicapt, LG)
  • Slechthorendheid of doofheid en spraakproblemen (Zintuiglijk gehandicapt, ZG aud)
  • Slechtziendheid of blindheid (Zintuiglijk gehandicapt, ZG vis)
  • Psychiatrische problematiek (GGZ W (wonen) en GGZ-B (behandeling))

Voor iedere grondslag bestaan meerdere zorgprofielen. Een overzicht van alle zorgprofielen staat in de Regeling Langdurige Zorg.

Best passend zorgprofiel

Heeft het CIZ vastgesteld dat u recht heeft op Wlz-zorg? Dan bepaalt het CIZ ook welk zorgprofiel het beste bij uw situatie past. Dit hangt af van de aandoening of beperking (de grondslag) waarvoor u Wlz-zorg nodig heeft.

Heeft u meerdere aandoeningen of beperkingen?

  • Dan onderzoekt het CIZ welke aandoening of beperking het belangrijkst is voor uw zorgvraag.
  • Dit is de 'dominante grondslag'.
  • De dominante grondslag bepaalt welk zorgprofiel u krijgt en in wat voor soort zorginstelling u kunt wonen.  

Invulling van de zorg op basis van het zorgprofiel

Nadat u de indicatie met uw zorgprofiel heeft gekregen, bespreekt u met het zorgkantoor hoe de zorg ingevuld wordt. In uw zorgprofiel staat niet hoeveel uren zorg u precies krijgt. Dat bepaalt het zorgkantoor na overleg met u.

U kunt ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen om zelf zorg in te kopen. De hoogte van het pgb is gebaseerd op uw zorgprofiel. 

Verandert uw zorgvraag?

Overleg met het zorgkantoor welke zorg u nodig heeft. Het zorgkantoor bekijkt of dit binnen uw huidige zorgprofiel past. Lukt dat niet? Dan kunt u bij het CIZ een nieuwe indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt dan opnieuw welk zorgprofiel het beste bij u past. 

Heeft u (veel) meer zorg nodig dan het best passende zorgprofiel biedt?

In bepaalde situaties kunt u extra zorg of extra budget aanvragen, zoals Extra kosten thuis of meerzorg.

Zie hiervoor: Extra zorg of budget in de Wlz.