Wijkverpleging

Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis) is mogelijk wanneer uw gezondheid kwetsbaar is of snel kan veranderen, maar u wel thuis kunt blijven wonen.

Wat houdt wijkverpleging in?

Wijkverpleging is verpleging en persoonlijke verzorging thuis.

  • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter.  
  • Verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid.

Andere taken van de wijkverpleegkundige zijn:

  • Het coördineren van de zorg.
  • Veranderingen in uw situatie signaleren.
  • Coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement).
  • Preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Zo nodig maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Zorg in uw eigen omgeving

De zorg wordt geleverd in uw eigen omgeving. Dat kan zijn thuis, maar ook bijvoorbeeld op werk of op de dagbesteding.

Komt u in aanmerking voor wijkverpleging?

U kunt wijkverpleging aanvragen als u 'geneeskundige zorg' nodig heeft. Dat is verpleging of verzorging vanwege een medische aandoening.

Wijkverpleging is ook mogelijk als uw gezondheid snel kan veranderen en verslechteren. Bijvoorbeeld als u op leeftijd bent en al (intensieve) huisartsenzorg of ziekenhuiszorg krijgt.

Andere financiering van verpleging en verzorging thuis

Verpleging en verzorging thuis kan ook vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald worden. U komt in aanmerking voor de Wlz als u blijvend 24 uurs zorg of toezicht nodig heeft. .

Hoe vraagt u wijkverpleging aan?

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundigen werken vaak bij een thuiszorgorganisatie. Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar waar u terecht kunt.

Indicatiestelling (vaststellen welke zorg u nodig heeft)

De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Zij kijkt daarbij niet alleen hoeveel verpleging en verzorging u nodig heeft, maar ook naar andere hulp. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning via de gemeente.

Zorg in natura of pgb

Wijkverpleging wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt géén eigen risico.

Wijkverpleging kan op twee manieren geleverd en betaald worden:

  • Zorg in natura (ZIN). Een thuiszorgorganisatie heeft een contract met de zorgverzekeraar en regelt alles voor u. De thuiszorgorganisatie wordt betaald door de zorgverzekeraar. Let op: wanneer u kies voor een thuiszorgorganisatie die géén contract heeft met de zorgverzekeraar, dan krijgt u vaak niet alles vergoed. Soms moet u toestemming bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Neem in deze situatie altijd van te voren contact op met uw zorgverzekeraar. 
  • Persoonsgebonden budget (pgb). U kiest u zelf uw zorgverlener(s) en sluit met hen een contract af. De zorgverzekeraar stelt een budget beschikbaar waarmee u uw zorgverleners betaalt. Voor een pgb gelden enkele voorwaarden. Zie voor meer informatie: Persoonsgebonden budget voor wijkverpleging.  

Geen maximum aantal uren

De wijkverpleegkundige stelt vast hoeveel uren zorg nodig is. De wetgeving stelt geen maximum aan het aantal uren dat vergoed kan worden vanuit de zorgverzekering. Per cliënt wordt natuurlijk goed bekeken wat nodig is.

Geen gedwongen mantelzorg

Soms ontstaat er discussie met de zorgverzekeraar over het aantal uren. De zorgverzekeraar stelt dan dat mensen in de omgeving (onbetaald) zorg kunnen geven aan de cliënt. De wetgeving biedt daar echter geen grondslag voor, stelt het Zorginstituut.