Gespecialiseerde verpleging thuis

Na ontslag uit het ziekenhuis kan gespecialiseerde verpleging nodig zijn, die wordt voorgeschreven door een medisch-specialist.

Wat is gespecialiseerde verpleging thuis?

De verpleegkundig specialist verzorgt bijvoorbeeld:

 • het inbrengen van een infuus
 • het toedienen van medicijnen via een infuus
 • het toedienen van zuurstof
 • het uitzuigen van de luchtpijp/keel

Een andere naam voor gespecialiseerde verpleging thuis is ziekenhuisverplaatste zorg.

Wie biedt gespecialiseerde verpleging thuis?

De zorg wordt geboden door een verpleegkundig specialist, een verpleegkundige uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan ook een verpleegkundige inhuren die bij een thuiszorgorganisatie werkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verpleging?

De medisch specialist is verantwoordelijk voor de verpleging thuis, niet uw huisarts.

Verschil met wijkverpleging

Specialistische verpleging is iets anders dan wijkverpleging. Wijkverpleging valt niet onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

Vergoeding van gespecialiseerde verpleging

Gespecialiseerde verpleging thuis kan op twee manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van uw situatie. Namelijk of u, naast de gespecialiseerde verpleging, een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u géén Wlz-indicatie?

Voor mensen zonder Wlz-indicatie valt 'gespecialiseerde verpleging op voorschrift van een medisch specialist' altijd onder de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar vergoedt de verpleging.

Heeft u wel een Wlz-indicatie?

Voor mensen met een Wlz-indicatie zijn er twee mogelijkheden: financiering vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 • Gespecialiseerde verpleging wordt vanuit de Wlz betaald als de verpleging is voorgeschreven door de medisch-specialist, maar niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd wordt. Zie verder: Financiering per leveringsvorm.
 • Wordt de gespecialiseerde verpleging wel vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd? Dan is het medisch-specialistische zorg en wordt de gespecialiseerde verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet betaald (als onderdeel van een diagnose-behandelcombinatie, DBC).

Financiering in de Wlz: per leveringsvorm

 • Woont u in een Wlz-instelling of heeft u een volledig pakket thuis (vpt)?
  Alle zorgprofielen hebben ruimte voor gespecialiseerde verpleging. Zorgaanbieders kunnen deze verpleging inzetten voor de cliënten die deze vorm van verpleging daadwerkelijk nodig hebben.
 • Heeft u een pgb of een mpt?
  U kunt gespecialiseerde verpleging uit uw reguliere budget/mpt financieren. Heeft uw budget te weinig ruimte? Dan is extra budget mogelijk.