Extra budget voor gespecialiseerde verpleging (Wlz)

Gespecialiseerde verpleging thuis is verpleegkundige zorg onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Als deze zorg vanuit de Wlz wordt gefinancierd, kan extra budget nodig zijn.

Let op: deze tekst gaat over gespecialiseerde verpleging thuis vanuit de Wlz. Gespecialiseerde verpleging kan ook vanuit de zorgverzekering gefinancierd worden. Weet u niet wat in uw situatie geldt? Lees dan de pagina Gespecialiseerde verpleging thuis.

Extra Wlz-budget aanvragen

Bij een pgb

U kunt voor gespecialiseerde verpleging extra budget aanvragen bij het zorgkantoor.

 • U krijgt vanuit het ziekenhuis een overdrachtsformulier waarin staat welke gespecialiseerde verpleging de medisch specialist voorgeschreven heeft en voor hoelang dat is.
 • U dient dit formulier in bij het zorgkantoor, samen met een budgetplan dat alleen is gericht op de gespecialiseerde verpleging.
 • Het budget wordt direct na de aanvraag toegekend.
 • Het budget is zo hoog als nodig om de gespecialiseerde verpleging te betalen die volgens de medisch specialist noodzakelijk is.
 • Het budget wordt voor 3 maanden toegekend en kan verlengd worden na herbevestiging door de medisch specialist.
 • U kunt het budget ook nog aanvragen als aan het einde van de periode dat de gespecialiseerde verpleging nodig is, blijkt dat uw reguliere budget te krap is voor de gespecialiseerde verpleging.

U kunt de gespecialiseerde verpleging natuurlijk ook als zorg in natura afnemen, als u dat wilt (zie onder mpt).

Bij een mpt

Uw zorgaanbieder kan extra budget voor gespecialiseerde verpleging aanvragen.

 • De zorgaanbieder gebruikt de rekenmodule (bijzondere situaties) om het budget aan te vragen. In de rekenmodule is dit ‘gespecialiseerd verpleegkundig handelen’.
 • Het aangevraagde en verhoogde budget wordt goedgekeurd.
 • Het budget wordt voor onbepaalde tijd toegekend, met monitoring en controle achteraf.
 • De zorgaanbieder declareert de kosten onder ‘Verpleging speciaal (H106)’
 • De zorgaanbieder neemt het voorschrift van de arts op in de administratie, zodat het voor controles beschikbaar is.

Extra budget is alleen mogelijk voor gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist, niet voor andere vormen van verpleging.

Heeft u ook extra budget nodig voor een andere zorgvraag?

Andere extra zorg wordt betaald uit uw bestaande zorgprofiel/pgb.

 • Heeft u blijvend behoefte aan extra zorg en biedt uw zorgprofiel/pgb daarvoor te weinig ruimte? Dan kunt u een nieuwe indicatie aanvragen bij het CIZ.
 • Heeft u behoefte aan (veel) meer zorg dan het best passende zorgprofiel biedt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor extra budget.