Vertegenwoordiging als uw kind 18 jaar wordt

Tot uw kind 18 jaar is, bent u de wettelijk vertegenwoordiger voor kind. U beslist over de financiën en de zorg voor uw kind. Vanaf de 18e verjaardag zijn kinderen meerderjarig. Voor de wet zijn zij dan handelingsbekwaam: zij mogen bijvoorbeeld contracten afsluiten. Dit geldt ook voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Uw kind vertegenwoordigen

Bij een ernstige verstandelijke beperking is het nodig uw kind te (laten) vertegenwoordigen.

  • U kunt dat zelf doen. Als ‘familievertegenwoordiger’ kunt u bijvoorbeeld contact hebben met huisarts of de arts VG (arts voor verstandelijk gehandicapten).
  • Organisaties als het CAK, het UWV, het CIZ, de bank en de verzekeringsmaatschappij eisen in de praktijk vaak een wettelijk vertegenwoordiger vanaf het moment dat een kind met een verstandelijke beperking 18 jaar is.
  • Een wettelijk vertegenwoordiger wordt door de kantonrechter aangewezen.

Vertegenwoordiging op tijd regelen

Regel de vertegenwoordiging uiterlijk 3 maanden vóór de 18e verjaardag van uw kind. Ook als u zelf de vertegenwoordiger blijft!

Mentor, bewindvoerder of curator 

De kantonrechter kan u als mentor, bewindvoerder of curator voor uw kind benoemen.

  • Een mentor beslist op het persoonlijke vlak, waaronder de zorg.
  • Een bewindvoerder beheert de geld en goederen.
  • Een curator doet beide.

Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over (de aanvraag van) mentorschap, bewindvoering en curatele.